Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Blogi

Zajrzyj do swoich śmieci, rzšdzie

Archiwum
Bardzo dobrze, że rzšdzšcy zabrali się do walki z nadmiarem plastikowych toreb zaœciełajšcych naszš pięknš ojczyznę.

I choć nowych opłat i podatków z reguły nie pochwalam, tu muszę rzšd poprzeć. Bo na Polaka nic tak nie działa jak argument finansowy. I nic tak nie zachęci do „przesiadki" z jednorazówek na siatki i torby znane z czasów naszych matek i babek jak obłożenie plastikowych obowišzkowš stawkš sięgajšcš maksymalnie 1 zł.

To jednak nie rozwišzuje problemu. By się o tym przekonać, wystarczy zajrzeć do... własnych œmieci. Do czego namawiam i premier Beatę Szydło, i ministra œrodowiska Jana Szyszkę. Ja do swoich zaglšdam co dzień, niosšc kolejnš porcję odpadów do recyklingu. Przeznaczony na nie przydomowy pojemnik wypełniajš, niemal się zeń wylewajšc, butelki PET, tacki, folie, pudełka i puszki używane, a raczej nadużywane, przez producentów żywnoœci i innych dóbr. Jestem zdumiony, ile takich odpadków „dostarcza" jedna rodzina i w jakim tempie ich iloœć roœnie z roku na rok.

Chętnie byœmy jš ograniczyli. Ale choć internet pełen jest sugestii typu: nie kupuj produktów zapakowanych w wiele warstw plastiku, unikaj butelek PET itp., nie da się tych rad stosować. W sklepie kupujemy nie opakowania, ale konkretne produkty, a o tym, w ile warstw folii sš zawinięte, decyduje producent. Nie ma tu wielkiego wyboru, bo wszyscy wytwórcy œcigajš się na marketingowe zabiegi podnoszšce atrakcyjnoœć opakowań, ekologię majšc głęboko w nosie. Rzšd powinien wypracować wraz z biznesem konkretne rozwišzania, dzięki którym iloœć plastiku i papieru w œmietnikach zmaleje.

W pierwszej kolejnoœci należałoby rozprawić się z nadmiarem butelek PET, puszek i jednorazowych butli szklanych – np. wprowadzajšc obowišzkowš kaucję. Skoro robi to np. Chorwacja, możemy i my. Polscy politycy, zamiast kombinować, jak obłożyć duże sklepy podatkiem obrotowym i zakazać handlu w niedzielę, powinni zachęcić je do instalowania automatów do skupu butelek i puszek – takich, jakie znamy np. z Niemiec. Polecam to rozwišzanie uwadze ministra Szyszki. Zamiast marnotrawić energię na walkę z kornikiem drukarzem i ekologami, mógłby zrobić coœ, co odcišży œrodowisko. Na poczštek wystarczy zajrzeć do œmietnika.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL