Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Blogi

Biznes obrasta regulacjami

Adobe Stock
Wielkimi krokami zbliża się 25 maja – czyli dzień, w którym w życie wejdš nowe przepisy dotyczšce ochrony danych osobowych.

Mówi i pisze się o nich bardzo dużo. Najczęœciej w kontekœcie kar, a te rzeczywiœcie mogš przyprawiać przedsiębiorców o dreszcze. Szczególnie tych, którzy niedawno zabrali się do wdrażania nowych przepisów, zgodnie z niestety częstym podejœciem w Polsce, że „przecież jakoœ to będzie". Niestety w tym przypadku czasu może zabraknšć. Wdrożenie nowych regulacji wymaga bowiem kilku miesięcy.

Jeœli przedsiębiorcy nie zdšżš, mogš winić tylko samych siebie, bo zmiany zostały ogłoszone z dużym wyprzedzeniem. Z drugiej jednak strony warto na to spojrzeć przez pryzmat przedsiębiorców. To dla nich kolejny ciężar, a przecież prowadzenie biznesu miało być łatwiejsze. Jest odwrotnie. Prawo zmienia się niepokojšco często, sšdy działajš ekstremalnie wolno, a nad poszczególnymi branżami wiszš nowe podatki i ograniczenia. Dopóki gospodarka kwitnie, firmy radzš sobie nieŸle, ale œwietna koniunktura nie będzie trwała wiecznie. Mimo pędzšcego PKB niemal jedna trzecia przedsiębiorców ocenia, że w cišgu ostatnich szeœciu miesięcy klimat ekonomiczny w Polsce nie sprzyjał prowadzeniu działalnoœci.

O tym, że nadmiar regulacji jest szkodliwy, dobitnie œwiadczy przykład giełdy. Restrykcyjne przepisy, zwišzane chociażby z rozporzšdzeniem MAR, przyczyniajš się do tego, że już kolejny rok obserwujemy falę ucieczek spółek z parkietu. A przecież idea przepisów jest słuszna – chodziło o zwiększenie transparentnoœci. Nowe przepisy dotyczšce danych osobowych też sš potrzebne. Diabeł jednak – jak zawsze – tkwi w szczegółach. Nie nałożono jeszcze żadnej wysokiej kary przewidzianej w MAR, ale już sama taka możliwoœć wystraszyła emitentów. Czas pokaże, czy w przypadku RODO kary sš tylko straszakiem.

Oby tylko przedsiębiorcom starczyło cierpliwoœci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL