Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

FBI sprawdza Ubera

Bloomberg
Amerykańskie federalne służby œledcze sprawdzajš, czy wewnętrzny program Ubera był wykorzystywany do nielegalnego zwalczania konkurencji - podaje w pištek „The Wall Street Journal”, powołujšc się na Ÿródła zwišzane z dochodzeniem.

Nowojorski oddział FBI i prokuratura federalna na Manhattanie prowadzš œledztwo w sprawie nieaktywnego już programu znanego pod wewnętrznš nazwš „Hell" (piekło), umożliwiajšcego Uberowi namierzanie kierowców pracujšcych dla konkurencyjnej firmy Lyft Inc.

Uber nigdy nie ujawnił publicznie szczegółów programu, jednak Ÿródła „WSJ", według których został on wstrzymany w ubiegłym roku, podajš, że „Hell" opierał się na zakładaniu fikcyjnych kont użytkowników Lyft. Miało to pozwalać Uberowi na podglšdanie oferty cenowej konkurencji i okreœlanie pozycji kierowców Lyfta, a w wypadku osób pracujšcych dla obu firm – także na ich podkupywanie. Œledczy sprawdzš, czy „Hell" stanowił nieautoryzowany dostęp do komputera.

Istnienie programu „Hell" ujawniła kwietniowa publikacja magazynu internetowego „The Information". Nie wiadomo, czy œledztwo federalne w sprawie programu jest kontynuacjš dochodzenia prowadzonego przez biuro prokuratura federalnego na Manhattanie od poczštku 2016 roku, czy też zaczęło się niezależnie. W sierpniu sšd federalny w Kalifornii na wniosek prawników Ubera odrzucił pozew zbiorowy złożony przeciwko firmie przez kierowcę Lyfta, zarzucajšcego Uberowi naruszenie jego prywatnoœci oraz stanowych regulacji dotyczšcych inwigilacji i nieuczciwej konkurencji.

Œledztwo w sprawie „Hell" jest jednym z trzech federalnych dochodzeń dotyczšcych praktyk Ubera w USA. Prokuratura federalna w Kalifornii bada kwestię oprogramowania znanego jako „Greyball", które wg doniesień „The New York Times" miało pomagać kierowcom Ubera w unikaniu nadzorców ruchu. Uber ogłosił, że zaprzestał wykorzystywania do tego celu programu „Greyball", który miał także inne funkcje. Odrębne œledztwo prowadzi amerykański Departament Sprawiedliwoœci, sprawdzajšcy, czy Uber w swoich działaniach poza Stanami Zjednoczonymi nie naruszył przepisów antykorupcyjnych.

Amerykański koncern oferujšcy przewóz osób Lyft to główny lokalny konkurent Ubera. Pod koniec sierpnia Lyft zapowiedział rozszerzenie działalnoœci na kolejne obszary USA, w tym tereny niezurbanizowane, dzięki czemu usługi firmy majš być dostępne w 40 stanach.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL