Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Mocny spadek zysków w PKN Orlen

Bloomberg
Zgodnie z oczekiwaniami kondycja płockiego koncernu pogorszyła się przede wszystkim za sprawš niesprzyjajšcych czynników makroekonomicznych w segmencie rafineryjnym.

W I kwartale PKN Orlen zanotował 23,2 mln zł skonsolidowanych przychodów i 1,04 mld zł czystego zarobku. Mimo że sprzedaż wzrosła o 1,6 proc., to zysk netto spadł aż o połowę. Kluczowy dla płockiego koncernu wskaŸnik EBITDA LIFO wyniósł z kolei 1,89 mld zł i był o 18,4 proc. gorszy od zanotowanego rok temu. Opublikowane wyniki sš zgodne z szacunkami ogółu analityków.

Mimo mocnego pogorszenia się kondycji finansowej spółki, jej zarzšd z osišgniętych wyników jest zadowolony.

- Bioršc pod uwagę warunki makroekonomiczne w I kwartale, grupa Orlen wypracowała bardzo dobre wyniki, koncern wchodzi więc w kolejny kwartał utrzymujšc silnš pozycję finansowš. Jesteœmy gotowi do realizacji intencji zadeklarowanych Ministerstwu Energii w sprawie Grupy Lotos czy kontynuacji kluczowych inwestycji na wszystkich rynkach macierzystych, a także projektów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego koncernu i Polski - mówi cytowany w komunikacie prasowym Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Koncern zauważa, że w I kwartale tego roku odnotowano: spadek tzw. marży downstream, głównie w rezultacie wzrostu œredniej ceny ropy Brent oraz umocnienie œredniego kursu złotówki względem dolara i euro. Rekordowy wynik EBITDA LIFO na poziomie 464 mln zł odnotowano za to w segmencie detalicznym. To rezultat wzrostu wolumenów sprzedaży oraz udziałów na wszystkich rynkach. W tym czasie odnotowano też wzrost marż paliwowych i pozapaliwowych na rynku polskim i czeskim przy porównywalnych marżach na rynku niemieckim i litewskim. Ponadto w I kwartale grupa PKN Orlen odnotowała wzrost œredniego wydobycia ropy i gazu o 19 proc.

Spółka informuje, że na poczštku roku uzyskała pozwolenie na użytkowanie bloku parowo-gazowego w Płocku. Wspólnie z PSE kontynuowała jego testy i próby, a także uzyskała wszystkie decyzje niezbędne do eksploatacji. Po oddaniu nowego obiektu do użytku, PKN Orlen będzie produkował około 7 TWh energii elektrycznej, co będzie stanowiło około 4,5 proc. łšcznej produkcji w Polsce. Koncern ogłosił także postępowanie przetargowe na zakup wstępnej koncepcji technicznej, która okreœli możliwoœci przygotowania i realizacji projektu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL