Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Fundusze nie zwolniš tempa

123RF
Sprzedaż Żabki mocno podbije tegoroczne statystyki. Dokšd jeszcze może popłynšć kapitał z funduszy private equity i venture capital?

Polska jest kluczowym rynkiem dla funduszy private equity w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Nasz udział w PKB regionu wynosi ok. 35 proc., a wartoœć inwestycji dokonywanych przez fundusze w relacji do PKB jest wyższa od œredniej. Na razie fundusze majš jednak w swoich portfelach stosunkowo niewiele firm.

– Te działajšce na polskim rynku, które majš lokalny zespół inwestycyjny, posiadajš œrednio cztery spółki. Ta liczba powinna systematycznie rosnšć – uważa Jan Gaj, menedżer w departamencie fuzji i przejęć w Navigator Capital Group.

Aktywnoœć na rynku funduszy będš napędzać problemy z sukcesjš oraz tymczasowy odwrót inwestorów od rynku publicznego, spowodowany niskš płynnoœciš i zaostrzeniem regulacji.

Kupujšcych było mniej

Dużo się mówi o aktywnoœci funduszy w Polsce, ale statystyki dajš do myœlenia. Navigator wskazuje, że w ubiegłym roku udział funduszy w liczbie transakcji po stronie kupujšcej spadł o 8 pkt proc., do 12 proc. Powód? Przede wszystkim wzrost niepewnoœci dotyczšcej otoczenia inwestycyjnego.

Warto natomiast odnotować, że mimo tej niepewnoœci w ubiegłym roku żaden z funduszy nie zdecydował się na likwidację biura w Polsce, podczas gdy rok wczeœniej działalnoœć na rynku krajowym poprzez lokalne biura zakończyły EQT oraz Advent International.

Co nas czeka w 2017 r.? – Z branży PE dochodzš sygnały, że pod względem skali inwestycji i dezinwestycji obecny rok powinien być podobny do 2016 – mówi Tatiana Piechota, partner w Upper Finance. – Prawdopodobnie nie przytrafi się taka megatransakcja jak sprzedaż Allegro, ale rynek może zelektryzować kilka większych procesów. Pierwszy, dotyczšcy sprzedaży Żabki, o wartoœci kilku miliardów złotych, właœnie się rozstrzygnšł – dodaje.

Z kolei Sylwester Janik, partner w MCI Capital, oczekuje dużego zainteresowania spółkami z sektora sztucznej inteligencji czy fintechu. – Widoczne zmiany zajdš też w e-commerce. Nadal będzie się transformował, ale głównie za sprawš ruchów konsolidacyjnych, a nie – jak dotychczas – nowych inwestycji – uważa.

Zdaniem ekspertów fundusz PE lub ich konsorcjum może być nabywcš P4, operatora komórkowej sieci Play. Wartoœć tej transakcji powinna przekroczyć 2,5 mld euro. Jeżeli stronš kupujšcš byłoby konsorcjum, niewykluczone, że częœć udziałów obejmie fundusz, który dotychczas nie posiadał spółki portfelowej w Polsce.

Dużo będzie się działo również w ochronie zdrowia. Właœciciela może zmienić m.in. sieć przychodni Polmed oraz takie firmy, jak Alpha Medical i Diagnostyka.

Handel pod lupš

W wyniku zakupu Żabki przez CVC Capital Partners po raz trzeci znalazła się ona w rękach funduszu. Inwestorzy finansowi od kilku lat sš mocno zaangażowani w konsolidację polskiego sektora handlu detalicznego.

– Na przykład fundusz Enterprise Investors ma 49 proc. akcji sieci Dino. Planuje w 2017 r. wyjœcie z inwestycji. Zdecydował się na dezinwestycję poprzez sprzedaż sieci w ofercie publicznej, a nie – jak Mid Europa Partners – w transakcji na rynku prywatnym – podkreœla ekspert Navigatora.

Dodaje, że oprócz Dino w portfelach funduszy znajdujš się też mniejsze sieci handlowe. Argus Capital posiada sieć supermarketów Mila, Resource Partners pakiet mniejszoœciowy w SPS Handel, a Capital Partners w grupie Bać-Pol.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL