Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

#RZECZoBIZNESIE: Monika Kotynia: Mieszkańcy chcš zrównoważonych miast

tv.rp.pl
Mieszkańcy wywierajš presję na władzę, bo chcš mieć jak najlepszy komfort życia – mówi Monika Kotynia, dyrektor Pionu Wody w Arcadis Polska, goœć programu Pawła Rożyńskiego.

Goœć zaznaczyła, że temat zrównoważonego rozwoju poruszany jest od dziesięcioleci. - Jest to takie wykorzystanie zasobów, żeby wystarczyło ich dla przyszłych pokoleń – mówiła Kotynia.

Coraz więcej ludzi mieszka w miastach. - W Polsce do 2030 r. ponad 65 proc. ludnoœci będzie zamieszkiwało miasta – prognozowała.

W 2016 r. Arcadis opublikowała globalny ranking 100 wybranych miast, które porównywano w 3 kategoriach; społeczeństwo, gospodarka i œrodowisko. - WskaŸniki œwiadczšce o jakoœci życia to dostęp do edukacji czy ochrony zdrowia i transport publiczny. Z gospodarczych wskaŸników patrzono czy jest wystarczajšca liczba miejsc pracy, czy roœnie PKB. W œrodowisku ważny był stopień zazielenienia w danym obszarze – tłumaczyła Kotynia.

Pierwszš dwudziestkę zdominowały miasta europejskie jak Zurych, Kopenhaga czy Praga.

- Warszawa znalazła się w 4. dziesištce. Zaskakujšco dobrze wypadła w zakresie gospodarki. Niestety mieszkańcy odczuwajš, że transport nie jest dobrze zorganizowany. Jednak jest on ekologiczny (tramwaje i metro) – mówiła goœć.

Zdradziła, że sš przymiarki do stworzenia rankingu polskich miast. - Na uwagę zasługujš duże miasta, metropolie, które zawsze będš wyżej w rankingu (Wrocław, Kraków, Trójmiasto). Ciekawym przypadkiem zrównoważonego rozwoju jest Bydgoszcz. Zrewitalizowano tam fragment centrum miasta, jednoczeœnie spełniajšc funkcje przeciwpowodziowe i stworzono teren rekreacyjny - mówiła Kotynia.

Przyznała, że z piętnem przeszłoœci dobrze sobie radzš Katowice.

- Zrezygnowano z wizerunku górniczego miasta i zmienia się na akademickie, gdzie odbywajš się kulturalne wydarzenia i sš ciekawe rozwišzania zwišzane z ochronš œrodowiska – tłumaczyła.

Podkreœliła, że przypadek Krakowa pokazuje, że można poprawiać jakoœć życia wprowadzajšc prawo lokalne. - Od tego roku obowišzujš tam przepisy dotyczšce niebezpiecznych materiałów do spalania – stwierdziła.

- Zauważamy, że mieszkańcy wywierajš presję na władzę, bo chcš mieć jak najlepszy komfort życia. Oprócz tego, że mamy pracę, ważne jest, żeby po niej mieć się gdzie zrelaksować – dodała.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL