Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Gry hazardowe: państwo bedzie miało wyłaczność na wiele gier hazardowych

Bloomberg
Państwo zyska wyłšcznoœć na wiele gier hazardowych. To efekt nowej ustawy, która wejdzie w życie za trzy miesišce. Dzięki niej rzšd zyska też bat na nielegalnych operatorów gier online.

1 kwietnia wchodzi w życie znowelizowana ustawa hazardowa, podpisana przez prezydenta z końcem grudnia. Branża ma mieszane uczucia. Z jednej strony cieszy się, że zmienione zostały dotychczasowe przepisy, które nie pozwalały skutecznie walczyć z nielegalnymi operatorami zakładów online, z drugiej ma obawy i twierdzi, że w ustawie jest sporo bubli.

Z wartego ponad 5 mld zł rodzimego rynku gier hazardowych do rajów podatkowych wyciekajš gigantyczne pienišdze. 90 proc. rynku obsługujš firmy zarejestrowane np. na Cyprze czy w Gibraltarze. Dzięki nowelizacji rzšd chce ograniczyć te straty. Ministerstwo Finansów (MF) zakłada, że legalna częœć rynku zwiększy udziały z 10 do 60 proc., a budżet zyska 1,5 mld zł rocznie.

Nowa ustawa przewiduje możliwoœć blokowania dostępu do nielegalnych stron internetowych oraz utrudnianie wykonywania płatnoœci w nielegalnych grach. Ma powstać rejestr domen niespełniajšcych wymogów. Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich (SPiPFB) wštpi jednak w efektywne wdrożenie i przestrzeganie nowych regulacji.

Marta Kostka, prezes SPiPFB, podkreœla, że potrzebne sš sprawne narzędzia pozwalajšce na egzekucję prawa, a ograniczanie nielegalnej działalnoœci wymagać będzie zdecydowanych działań. – Stanowczoœć w prawidłowym wdrażaniu nowego prawa ma szczególne znaczenie w œwietle informacji sugerujšcych, że blokowanie stron nielegalnych operatorów i płatnoœci, wprowadzone ustawš, może być nieskuteczne – zaznacza.

Eksperci wskazujš, że ominięcie blokad będzie możliwe przy zastosowaniu choćby rozwišzania opartego na VPN. Blokowane będš konkretne domeny wpisane do rejestru, a zatem po zablokowaniu jednej domeny szybko pojawi się kolejna oferujšca te same usługi.

Ucierpieć mogš za to dostawcy internetu. Jeœli w cišgu 48 godzin nie zablokujš nielegalnej strony, mogš dostać nawet 0,5 mln zł kary. Wœród istotnych zmian wprowadzonych ustawš z pewnoœciš jest poszerzenie katalogu dozwolonych w Polsce gier hazardowych online. Anna Wietrzyńska-Ciołkowska, radca prawny w DLA Piper, wyjaœnia, że dotšd jedynš dozwolonš formš były internetowe zakłady wzajemne. Teraz legalne będš wszelkie formy hazardu internetowego, w tym poker bingo i kasyno online. Problem w tym, że monopol na nie będzie mieć państwo. Zdaniem mec. Wietrzyńskiej-Ciołkowskiej powierzenie organizacji takich gier jednej spółce Skarbu Państwa nie zagwarantuje jednak różnorodnej oferty dla polskich graczy. – Tym samym może nie przełożyć się w zakładanym wymiarze na przychody monopolisty – przekonuje.

Państwo – za poœrednictwem prawdopodobnie Totalizatora Sportowego – będzie posiadało również wyłšcznoœć na prowadzenie salonów gier na automatach. Mateusz Juroszek, prezes STS, twierdzi, że budżet zyskałby więcej, gdyby zmonopolizowanš od 1 kwietnia częœciš rynku hazardowego zajęły się prywatne, legalnie działajšce firmy. – Biznes w rękach prywatnych zawsze będzie sprawniej funkcjonował niż ten prowadzony przez państwo. Jednak w zwišzku z przyjętym brzmieniem ustawy pozostaje nam rozwój w obszarach, w których prowadzimy działalnoœć – mówi.

Ministerstwo Finansów nie odpowiedziało na nasze pytania zwišzane ze zwiększeniem monopolu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL