Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Starcie Unii z Londynem o system Galileo

ESA
Decyzja Unii Europejskiej o wykluczeniu W. Brytanii z nowego systemu nawigacji satelitarnej Galileo doprowadziła do kolejnego starcia w sporze obu stron.

Galileo jest konkurencyjnym systemem nawigacji dla globalnego systemu ustalania położenia (GPS) opracowanego i kontrolowanego przez USA, wykorzystywanego przez miliony urzšdzeń konsumpcyjnych na œwiecie. Zamówiono jego opracowanie w 2003 r. i ma być ukończony w 2020 r. Komisja Europejska przystšpiła do wykluczania W. Brytanii i jej firm z najważniejszych prac nad Galileo przed wyjœciem tego kraju z Unii. 

Brytyjski minister spraw zagranicznych, Boris Johnson powiedział w poniedziałek, że podzielił się z francuskim ministrem niepokojami z powodu stanowiska Unii, a jego rzšd zapowiedział możliwoœć cofnięcia klauzuli bezpieczeństwa firmom pracujšcym nad tym projektem. — Wspomniałem mu o naszym lekkim zaskoczeniu tym, co wydarzyło się w zwišzku z decyzjš Komisji o Galileo i satelitach. Jesteœmy jednak zdeterminowani iœć naprzód z konkurencyjnym satelitš brytyjskim, jeœli okaże się to konieczne — powiedział.

Pewien ekspert stwierdził w ubiegłym tygodniu, że konkurencyjny brytyjski system nawigacji satelitarnej mógłby kosztować 3 mld funtów (4 mld dolarów).

Kilka godzin po wypowiedzi Johnsona zabrał głos główny negocjator UE ds. Brexitu Michel Barnier. Na imprezie w Brukseli stwierdził, że „nie będzie biznesu jak dotšd. Kraje trzecie i ich firmy nie mogš uczestniczyć w opracowywaniu projektów wrażliwych ze względu na bezpieczeństwo. Takie przepisy nie uniemożliwiš trzeciemu krajowi, jakim będzie Zjednoczone Królestwo korzystania z kodowanych sygnałów Galileo, o ile dojdzie do zawarcia odpowiednich porozumień między Uniš i Zjednoczonym Królestwem”.

Doradca prezydenta Francji zapytany o tę kwestię stwierdził, że nie ma jeszcze żadnej decyzji Unii o wykluczeniu W. Brytanii z Galileo, a obecna niepewnoœć jest po prostu bezpoœrednim rezultatem decyzji Londynu o wyjœciu z Unii. — To proste: dziœ W. Brytania jest częœciš Galileo jako członek UE, ale nie będzie automatycznie jutro jako kraj trzeci. To mechaniczna, logiczna konsekwencja brexitu — powiedział.

Stwierdził też, że kwestię tę można rozwišzać w ramach porozumienia Unii z W. Brytaniš o bezpieczeństwie po brexicie. — W zasadzie Unia i Francja w szczególnoœci nie majš zamiaru odpychać W. Brytanii czy trzymać jej poza Galilleo po brexicie, wręcz odwrotnie. Ale sš jednak sposoby i tryb warunków dostępu, sprawy dotyczšce danych o bezpieczeństwie, to skomplikowane — dodał.

Brytyjska agencja kosmiczna zwróciła się w imieniu ministra przemyscy Grega Clarka do brytyjskich firm o prowadzenie konsultacji z zadem przed uzgadnianiem nowych kontraktów zwišzanych z tym projektem, aby nie dopuszczać do transferu brytyjskich technologii do firm w Unii. –Żałujemy, że takie kroki sš koniecznš konsekwencjš stanowiska zajętego przez Komisję Europejskš”’ — stwierdza jej pismo.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL