Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

#RZECZoBIZNESIE: Sebastian Grabek: Wiele przeszkód przed ukrytymi czempionami

tv.rp.pl
W firmach istnieje przekonanie, że nie sš wystarczajšco dobrzy, żeby zdobywać rynki zagraniczne. Często okazuje się to błędnym założeniem – mówi Sebastian Grabek, dyrektor Centrum Finansowania Handlu i Faktoringu HSBC Bank, goœć programu Pawła Rożyńskiego.

Goœć wyjaœnił, że dla HSBC ukryci czempioni to firmy œredniej wielkoœci, które nie majš znanej marki, sš specjalistyczne, ale sš obecne przynajmniej na kilkunastu rynkach zagranicznych i odnoszš tam sukcesy.

Grabek zaznaczył, że przeszkód, które napotykajš te firmy jest wiele.

- Same firmy wymieniajš wiele wyzwań które przed nimi stojš. Możemy je podzielić na dwie grupy. Sš to wyzwania wewnętrzne w samej firmie. Pojawia się bariera mentalna. W firmach istnieje przekonanie, że nie sš wystarczajšco dobrzy, żeby zdobywać rynki zagraniczne. Często okazuje się to błędnym założeniem – tłumaczył.

- Druga grupa to ograniczenia jeœli chodzi o kadry. Żeby zdobywać rynki zagraniczne musimy mieć odpowiednich ludzi – dodał.

Goœć zaznaczył, że ryzyka zwišzane z rynkami na które chce się wejœć to często ryzyka polityczne, ryzyko zmiennoœci kursu walut, nieznajomoœć tych rynków czy różnic kulturowych.

- To wszystko jest do odrobienia przed wejœciem na te rynki. Można się tego nauczyć – ocenił.

Przypomniał, że w Niemczech firmy, które stały się ukrytymi liderami w skali globalnej, często zaczynały w latach 50. i około 20-30 lat trwał rozwój na rynku lokalnym. Najczęœciej ekspansja międzynarodowa zaczynała się w latach 90.

- Musimy o tym pamiętać, że nasze firmy, które majš dopiero 15-30 lat, potrzebujš czasu, żeby zdobyć doœwiadczenie na rynku lokalnym i w pierwszej kolejnoœci zdobywać rynki sšsiedzkie - mówił Grabek.

Podał, że jednym z ciekawych przykładów ukrytych czempionów może być firma Korona Candles.

- Jeden z największych na œwiecie producentów œwiec zapachowych. Majš fabrykę również w USA. Produkujš dla dużych sieci pod ich markami – tłumaczył.

Dodał, że sš też firmy w branży żywnoœciowej, które sš obecne na rynku chińskim czy afrykańskim i bardzo dobrze sobie radzš.

- Firma Secespol robi przewodniki cieplne i jest dostawcš do bardzo dużych elektrowni w Chinach czy Indiach – wyliczał.

Grabek zauważył, że ukryci czempioni to głównie firmy przemysłowe, które dostarczajš do partnerów biznesowych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL