Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

#RZECZoBIZNESIE: Mariusz Kielich: Etyczny biznes coraz ważniejszy

tv.rp.pl
Oczekiwania ze strony przeciętnego Kowalskiego, aby firma zachowywała się w sposób odpowiedzialny sš coraz większe – mówi Mariusz Kielich, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, goœć programu Marcina Piaseckiego.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza przeprowadziła badanie „CSR w praktyce” w polskich firmach. - CSR to wszelkiego rodzaju działania zwišzane ze społecznš odpowiedzialnoœciš biznesu – tłumaczył Kielich.

Przyznał, że dla polskich firm CSR jest coraz ważniejszy. - Sš obszary w których firmy się coraz bardziej aktywizujš i dostrzegajš coraz więcej korzyœci płynšcych z prowadzenia z tych działań – mówił.

- Przebadaliœmy 54 proc. firm dużych, 46 proc. to były firmy z sektora MŒP. Widać, że też te mniejsze firmy starajš się mniejszymi krokami wdrażać pewne rozwišzania z dziedziny CSR – dodał.

Goœć zauważył zmieniajšcš się tendencję w korzyœciach jakie firmy osišgajš z prowadzenia działań CSR. - Wiele firm nadal traktuje narzędzia CSR jako narzędzie marketingu, działalnoœć, która potrafi zmienić postrzeganie firmy i poprawę jej wizerunku – mówił.

- To się zmienia. Rok temu 22 proc. firm twierdziło, że działania CSR sš ich wewnętrznš potrzebš. W tym roku już 44 proc. firm podkreœla, że jest to jeden z najważniejszych aspektów, czemu oni w ogóle się angażujš w CSR. Widać tutaj zmianę nastawienia – dodał.

W 95 proc. firm zarzšd jest zaangażowany w planowanie działań CSR. - Jest coraz mniejsza bariera i niechęć ze strony tych osób do podejmowania kolejnych inicjatyw – ocenił.

Kielich podkreœlił, że coraz częœciej firmy będš dostrzegać, iż CSR to pewna polityka i koniecznoœć, żeby firma działała odpowiedzialnie i etycznie w swoim œrodowisku biznesowym.

Czynniki hamujšce rozwój CRS

Badanie w 67 proc. wskazuje na brak wiedzy. W 50 proc. brakuje budżetu. 35 proc. to brak zasobów ludzkich.

- To sš poważne przeszkody. Brak wiedzy nie do końca dotyczy firm. W raporcie te 67 proc. dotyczy braku wiedzy w społeczeństwie. Poziom œwiadomoœci czym jest społeczna odpowiedzialnoœć biznesu jest u nas bardzo niewielki. To powoduje, że ludzie podchodzš do tego tematu zachowawczo – tłumaczył Kielich.

- Często firmy nadużywajš stwierdzenia CSR, nie tłumaczšc konkretnie co to jest. Najlepiej pokazywać stopniowo konkretne działania, które można prowadzić w różnych obszarach. Tych obszarów jest bardzo dużo – dodał.

Goœć przypomniał, że 65 proc. firm twierdzi, że konsumenci nie biorš pod uwagę, przy swoich decyzjach zakupowych, działalnoœci CSR firmy, a 35 proc. firm uważa, że konsumenci nie wiedzš czym jest CSR.

- Sporo jest do zrobienia. Oczekiwania ze strony przeciętnego Kowalskiego, aby firma zachowywała się w sposób odpowiedzialny sš coraz większe. Coraz więcej osób potrafi zauważyć, że pewne działania przez firmę sš robione – tłumaczył Kielich.

Wybory parlamentarne we Francji

- Zobaczymy czy Macronowi uda się reforma rynku pracy we Francji – mówił goœć. Przyznał, że konkretnych rozwišzań w obszarze prawa pracy jeszcze nie ma. - Musimy poczekać na projekty ustaw – ocenił.

- Ambitne cele sobie stawia nowy prezydent Francji. Chce dosyć mocno ograniczyć bezrobocie we Francji. Chce też ograniczyć zatrudnienie w sektorze publicznym, szczególnie jeœli chodzi o funkcjonariuszy. Skala zatrudnienia w tym sektorze jest bardzo duża – dodał.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL