Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Blisko 3 mln zł m.in. na budowę stacji monitorujšcych smog

PAP/ Jacek Bednarczyk
Ponad 2,9 mln zł przeznaczył Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie monitoringu œrodowiska - poinformował we wtorek Fundusz. Pienišdze będzie można uzyskać m.in. na budowę stacji monitorujšcych jakoœć powietrza.

Nabór wniosków rozpoczšł się w poniedziałek i potrwa do końca listopada br. Budżet programu to ponad 2,9 mln zł, z czego 1,9 mln zł to dotacje, a 1 mln zł to pożyczki. O wsparcie będš mogły się starać m.in. podmioty należšce do sektora finansów publicznych, jednostki samorzšdu terytorialnego, uczelnie, fundacje, czy osoby prowadzšce działalnoœć gospodarczš.

Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska wyjaœnił, że pienišdze będzie można uzyskać na dwa rodzaje przedsięwzięć. Po pierwsze, to badania realizujšce i wspierajšce państwowy monitoring œrodowiska, oraz działania służšce pozyskaniu danych i informacji o œrodowisku. Po drugie, szansę na dofinansowanie majš zadania inwestycyjne zwišzane z rozbudowš zaplecza technicznego oraz zakupy wyposażenia laboratoriów wykonujšcych badania służšce pozyskaniu danych i informacji o œrodowisku.

NFOŒiGW dodał, że w przypadku większej liczby wniosków o pożyczki istnieje możliwoœć zwiększenia budżetu œrodków zwrotnych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL