Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Eksperci: żadnej polskiej firmy nie stać na wdrożenie leku innowacyjnego

123RF
W Polsce prowadzone sš badania nad lekami innowacyjnymi, których nie powstydziłyby się największe oœrodki badawcze na œwiecie, ale nie jesteœmy w stanie sami wprowadzić ich na rynek - ocenili w poniedziałek eksperci podczas konferencji naukowej w Warszawie.

Spotkanie zorganizowało Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), konsolidujšce czołowe zespoły naukowe na Mazowszu współpracujšce z biznesem przy wdrażaniu innowacyjnych projektów badawczych na rynek. CePT jest największym przedsięwzięciem biomedycznym i biotechnologicznym w Europie Œrodkowo-Wschodniej.

Od 30 lat w naszym kraju nie pojawił się żaden innowacyjny lek rodzimej produkcji. „Problemem nie jest jednak brak innowacyjnych pomysłów wœród naszych badaczy, lecz znalezienie partnera z przemysłu, który mógłby udŸwignšć finansowo komercjalizację takiego projektu” – powiedział dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego prof. Piotr Węgleński.

Specjalista podał przykład szczepionki przeciwnowotworowej przeznaczonej do leczenia czerniaka, w której wykorzystano wynalazek naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. „Licencję na ten produkt za kilkaset tysięcy dolarów trzeba było sprzedać do Niemiec (firmie biotechnologicznej BioNTech – przyp. PAP), która po dalszych nad nim badaniach odsprzedała jš za 300 mln dolarów firmie farmaceutycznej Sanofi oraz za 310 mln dolarów koncernowi Roche” – wyjaœniał prof. Węgleński.

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW podkreœlił, że trzeba było tak zrobić, ponieważ żadna polska firma nie była zainteresowana przejęciem wynalazku naukowców UW i podjęcia nad nim dalszych badań.

Dr Jerzy Pieczykolan z firmy farmaceutycznej CelonPharma tłumaczył, że nikt w naszym kraju nie jest w stanie sfinansować bardzo kosztownych badań klinicznych, szczególnie II i III fazy, które sš niezbędne, żeby wprowadzić nowy lek innowacyjny do praktyki. Wprowadzenie na rynek innowacyjnego leku wymaga bowiem ogromnych pieniędzy.

Specjalista przedstawił dane, z których wynika, że koszty opracowania i wdrożenia takich preparatów gwałtownie w ostatnich latach wzrosły. W latach 70. XX w. wystarczyło zainwestować w nowy lek ok. 180 tys. dolarów, w latach 90. minionego wieku kosztowało to już ponad 1 mld dolarów, a w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. niezbędne do tego nakłady wzrosły do 2,5 mld dolarów.

„Wynika to z tego, że leki nowej generacji wymagajš zastosowania nowych, znacznie droższych technologii. Z tego powodu rosnš również koszty leczenia” – podkreœlił dr Pieczykolan.

Dr Marcin Szumowski z innowacyjnej firmy biotechnologicznej OncoArendi Therapeutics powiedział, że polskie firmy innowacyjne sš w stanie jedynie doprowadzić badania nad lekiem do pewnego etapu, a potem muszš odsprzedać licencję zainteresowanym koncernom farmaceutycznym. „Mam jednak nadzieję, że w przyszłoœci znajdzie się polska firma, która będzie w stanie wdrożyć nowy lek” - podkreœlił.

Specjalista dodał, że na razie w naszym kraju nie ma nawet oœrodków, które byłyby w stanie zorganizować badania kliniczne (sš one u nas prowadzone, ale nakładem zagranicznych koncernów farmaceutycznych - przyp. PAP).

Podczas konferencji zwrócono uwagę, że potrzebne sš regulacje prawne, zarówno z obszaru nauki, jak i finansów, ułatwiajšce przepływ œrodków finansowych z przemysłu na badania naukowe oraz gwarantujšce oœrodkom naukowym częœciowy dochód ze skomercjalizowanych projektów. Wskazano również na skomplikowane procedury ubiegania się o fundusze publiczne na badania.

Doradca wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki Piotr Ziółkowski powiedział, że zwiększeniu nakładów na badania i rozwój służy wprowadzona w styczniu 2017 r. tzw. mała ustawa o innowacyjnoœci, zwiększajšca ulgi podatkowe dla przedsiębiorców inwestujšcych w badania. „Prowadzimy teraz konsultacje społeczne nad kolejnš, +dużš+ ustawš w tej sprawie” – dodał. Konsultacje te dotyczš Białej Księgi Innowacyjnoœci, która ma być podstawš nowej ustawy, która ma wejœć w życie w 2018 r.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Mirosław Wielgoœ powiedział, że wspieranie innowacji w dziedzinie biotechnologii i biofarmacji stwarza ogromne szanse dla rozwoju naszej gospodarki opartej na wiedzy. „Nie brakuje nam pomysłów ani naukowców zdolnych realizować najbardziej ambitne projekty” - podkreœlił.

Z danych przedstawionych na konferencji wynika, że chociaż w cišgu ostatnich 10 lat wydatki na innowacje w naszym kraju się podwoiły, to nadal znajdujemy się w dziesištce krajów europejskich, w których stanowiš one mniej niż 1 proc PKB.

Z opublikowanego pod koniec 2016 r. raportu GUS wynika, że w 2015 r. nakłady na badania i rozwój w dziedzinie biotechnologii wyniosły nieco ponad 850 mln zł, co oznacza wzrost o zaledwie 4,1 proc. w stosunku do 2014 r. Tymczasem jedynie próby przedkliniczne nowego innowacyjnego leku mogš kosztować nawet 50 mln zł.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL