Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Rozwój za granicš wspiera wyniki Work Service

www.workservice.pl
O niemal jednš pištš w skali roku, do ponad 1,8 mld zł, wzrosły skonsolidowane przychody ze sprzedaży Work Service po trzech kwartałach 2016 r. Jednak zysk operacyjny i netto nadal sš niższe niż przed rokiem.

Œwietna koniunktura na rynku pracy i ekspansja za granicš przekłada się na przychody potentata usług personalnych w Polsce i w całej Europie Œrodkowo- Wschodniej. Na koniec wrzeœnia przychody grupy były o ponad 19 proc. wyższe niż w tym samym okresie 2015 r., a zysk brutto na sprzedaży poprawił się niemal o jednš pištš, sięgajšc 198,8 mln zł (choć w samym trzecim kwartale wzrost przychodów był nieco wolniejszy – ponad 12 proc.).

Spółka powołujšc się na raport firmy badawczej Interconnection Consulting podkreœla, że Grupa Work Service ma już 14,7 proc. udziału wartoœciowego w całym regionie CEE TOP-5, w skład którego wchodzš: Polska, Rosja, Czechy, Słowacja i Węgry.

Tomasz Misiak, współzałożyciel i prezydent rady nadzorczej Work Service, zwraca uwagę, że grupa już 45 proc. przychodów uzyskuje z działalnoœci międzynarodowej – korzystajšc z dobrej koniunktury na rynku pracy, np. na Węgrzech czy w Czechach. - Obecnie jesteœmy numerem jeden nie tylko w regionie, ale również w Polsce i na Węgrzech, gdzie mamy odpowiednio 25,8 proc. i 21,7 proc. udziałów w rynku usług personalnych - podkreœla Maciej Witucki, prezes Work Service, zapewniajšc, że w 2017 r. będš już widoczne efekty prowadzonych w tym roku działań reorganizacyjnych w ramach grupy. W tym konsolidacji struktur biznesowych i restrukturyzacji operacyjnej, która ma wpływ na generowanie dodatkowych kosztów obcišżajšcych wyniki operacyjne - zaznacza Witucki.

Ten wpływ dodatkowych kosztów widać w wynikach za trzy kwartały br., gdy wprawdzie zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) minimalnie wzrósł - do 66,8 mln zł, ale zarówno zysk operacyjny (EBIT), jak i zysk netto były niższe niż rok wczeœniej. Zysk operacyjny spadł o nieco ponad 5 proc (do 55 mln zł), zaœ zysk netto obniżył się do niespełna 18,9 mln zł, czyli o ponad 30 proc. w porównaniu z 9 miesišcami 2015 r.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL