Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpłatna pomoc prawna

Prawnikiem Pro Bono 2016 została mec. Sylwia Gregorczyk-Abram

Prawnik Pro Bono 2016 - od lewej: Tomasz Salwa, Benedykt Fiutowski, prof. Marek Safjan, Łukasz Piebiak, Sylwia Gregorczyk-Abram, prof. Paweł Wiliński
Borys Skrzyński
Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram została Prawnikiem Pro Bono 2016. Kapituła wyróżniła Jolantę Budzowskš i Tomasza Salwę.

Podczas uroczystej gali wręczenia nagród działalnoœć palestry pro bono jako pierwszy docenił Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwoœci. Podkreœlił, że udzielanie bezpłatnej pomocy zasługuje na najwyższš pochwałę i buduje pozytywny wizerunek œrodowiska prawniczego.

Profesor Marek Safjan, członek kapituły konkursu Prawnik Pro Bono, sędzia Trybunału Sprawiedliwoœci UE, dodał, że ten gest życzliwoœci dowodzi, że mamy do czynienia z prawdziwš misjš prawniczš.

W tym roku odbyła się już 14. edycja konkursu. Zgłoszono w niej 23 kandydatów. Dominowali adwokaci i radcy prawni. Było też dwóch prokuratorów oraz doktor nauk prawnych. Wszyscy z dużych miast. Dwie osoby były nominowane już kilkakrotnie. W gronie zgłaszajšcych przeważały organizacje pozarzšdowe.

Kapituła konkursu laur zwycięzcy przyznała Sylwii Gregorczyk-Abram, adwokatce z Warszawy, od ponad dziesięciu lat zwišzanej z Kancelariš Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie karnym i medycznym. Współpracuje z organizacjami pozarzšdowymi, w tym Helsińskš Fundacjš Praw Człowieka. Z jej ramienia prowadziła wiele precedensowych spraw, m.in. matki przymusowo zamkniętej w szpitalu psychiatrycznym oraz irańskiej aktywistki, której godnoœć naruszyła Straż Graniczna. Jest współorganizatorkš lekcji o konstytucji dla młodzieży gimnazjalnej.

Wyróżniona została Jolanta Budzowska – radca prawny z Krakowa, partner w kancelarii Budzowska, Fiutowski i Partnerzy. Od lat zajmuje się prawami pacjenta i dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za błędy medyczne. Bezinteresownie pomaga wielu organizacjom pozarzšdowym, w tym fundacjom Między Niebem a Ziemiš oraz Poza Horyzontami. W tej pierwszej wspiera akcje charytatywne, a w drugiej nieodpłatnie œwiadczy pomoc prawnš na rzecz niepełnosprawnych.

Kapituła wyróżniła też Tomasza Salwę – prokuratora w stanie spoczynku z Wrocławia, wspierajšcego fundacje: Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im. Ireny Babińskiej oraz „Na ratunek dzieciom z chorobš nowotworowš". Wielokrotnie aktywizował œrodowisko prokuratorskie, organizujšc m.in. akcje krwiodawstwa czy zbiórki pieniędzy dla chorych.

Organizatorem konkursu Prawnik Pro Bono jest Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. „Rzeczpospolita" jest jego patronem medialnym. Konkurs promuje prawników, którzy nieodpłatnie œwiadczš pomoc prawnš lub wspierajš swojš wiedzš różne instytucje i organizacje pozarzšdowe. W skład kapituły konkursu wchodzš wybitni prawnicy, prezesi sšdów, szefowie korporacji prawniczych, laureaci poprzednich edycji.

W poniedziałek 24 kwietnia w „Rzeczpospolitej" wywiad z Sylwiš Gregorczyk-Abram

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL