Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpłatna pomoc prawna

Rusza tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

123RF
Naczelna Rada Adwokacka po raz kolejny zaangażowała się w Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który rozpocznie się 22 lutego.

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwoœci zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw", majšca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta zwišzana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

W organizację obchodów aktywnie włšczyła się Naczelna Rada Adwokacka. Adwokaci dyżurować będš w oœrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (zobacz ulotkę z listš oœrodków) od poniedziałku do pištku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Informacji prawnej udzielać będš nie tylko adwokaci, ale także radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy i funkcjonariusze Policji oraz kuratorzy sšdowi i komornicy.

Jednoczeœnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będš mogły uzyskać pomoc psychologicznš. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Oœrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" - zostanš zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

ródło: www.adwokatura.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL