Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Nowy projekt Brukseli dla sektora bankowego

Bloomberg
Komisja Europejska przedstawiła nowe propozycje majce wzmocnić sektor bankowy Unii wobec kryzysów w przyszłoœci, co oznacza fiasko bardziej ambitnego planu po 2 latach dyskusji

Propozycje ograniczone do minimum majš zyskać aprobatę Niemiec, największej gospodarki i największego przeciwnika dzielenia ryzyka bankowego na kraje Unii. Minister Wolfgang Schäuble kończšcy swš misję stale powtarzał, że obawia się, iż podział ryzyka doprowadzi do wzmacniania przez banki niemieckie słabszych banków w innych krajach Unii, we Włoszech, Portugalii i Grecji.

Dal zyskania przychylnoœci Berlina Bruksela proponuje złagodzenie częœci ustawy o podziale ryzyka i proponuje surowsze warunki dla krajów członkowskich przed dopuszczeniem ich banków do europejskich funduszy wsparcia. Te propozycje powinny zostać zatwierdzone do przyszłego roku.

Europejskie przepisy gwarantujš wszystkie wkłady w strefie euro do sumy 100 tys. euro, co ma wzmocnić zaufanie do sektora bankowego po dekadzie kryzysu, który zmusił niektóre kraje do zasilania kapitałem kilku największych banków.

Krajowe mechanizmy gwarantowania wkładów uznano jednak za niedostateczne w razie poważniejszego kryzysu. Komisja uważa zatem, że należy stworzyć europejski mechanizm gwarantowania wkładów, finansowany przez banki, który przyczyniłby się do zwiększenia zaufania rynków. Komisja proponuje, by ten mechanizm nazwany EDIS (European Deposit Insurance Scheme) był wykorzystywany wyłšcznie po wyczerpaniu przez krajowe rozwišzania gwarancyjne wszystkich zasobów do ratowania właœcicieli oszczędnoœci.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL