Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

JPMorgan kupił duży biurowiec w Dublinie

Bloomberg
Amerykański bank inwestycyjny postanowił kupić w Dublinie budynek na tysišc pracowników. To pierwsza oznaka, że myœli o rozwoju działalnoœci z Irlandii w konsekwencji Brexitu

JPMorgan Chase kupi w portowej częœci stolicy Irlandii budynek o powierzchni 12 tys. m2 wznoszony przez Capital Dock - poinformował deweloper Kennedy Wilson.

Bank zatrudniajšcy teraz w Dublinie ok.500 ludzi nie wyjaœnił, ile miejsc pracy powstanie tu czy przeniesie jakieœ stanowiska z W.Brytanii. Szef działu usług inwestycyjnych banku, James Kenny poinformował kilka dni temu w "FT", że bank zamierza zatrudnić znaczna liczbę osób w Dublinie w cišgu 3 lat w przyszłoœciowych działach usług powierniczych i zarzšdzania funduszami inwestycyjnymi.

Bank wskazał, ze wykorzysta istniejšce w Unii banki w Dublinie, Frankfurcie i Luksemburgu do zakotwiczenia swych operacji w Unii po Brexicie.

- Ten nowy budynek daje nam swobodę wzrostu i elastycznoœć w ramach Unii Europejskiej - oœwiadczył z kolei przedstawiciel banku na Irlandię Carin Bryans.

Irlandia przystšpiła w 2016 r. do dużej kampanii promocyjnej, aby przekonaj firmy z dużš bazš w W.Brytanii, by wzięły pod uwagę przeniesienie częœci personelu do Irlandii dla zachowania dostępu do jednolitego unijnego rynku.

Szef podobnej kampanii promowania Frankfurtu, Hubertus Vaeth powiedział wczeœniej agencji Reutera, że spodziewa się przeniesienia częœci pracowników przez 5 dużych amerykańskich banków inwestycyjnych do więcej niż jednego miasta w Unii, w tym ok. tysišca osób do Frankfurtu i może nawet więcej do Dublina.

Rywalizacja różnych miast w Unii nabrała czasem ostrych akcentów, Irlandia poskarżyła się Komisji Europejskiej, że ucierpiała z powodu drapieżnego podejœcia innych krajów.

Minister usług finansowych, Eoghan Murphy oœwiadczył teraz, że decyzja JPMorgan jest mile widzianym wotum zaufania do siły tego co oferuje Irlandia i do statusu Dublina jako dużego oœrodka finansowego.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL