Banki

Akcjonariusze BOŚ zdecydują o emisji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie banku w sprawie emisji akcji zwołano na 27 kwietnia. W projektach uchwał zaproponowano podwojenie kapitału.
Bank proponuje emisję od 22,25 mln do 43,67 mln akcji serii U. Gdyby bankowi udało się uplasować emisję, kapitał mocno by się podniósł – obecnie dzieli się na 22,9 mln walorów. W przypadku uplasowania 22,25 mln akcji, pakiet ten stanowiłby 49 proc. podwyższonego kapitału. Gdyby sprzedano maksymalną ilość, czyli 43,7 mln sztuk, wtedy stanowiłyby one 66 proc. nowego kapitału.
Planowana emisja ma na celu pozyskanie środków na dalszy rozwój banku i realizację strategii. Jaka będzie cena emisyjna? Wartość planowanej emisji to 300-600 mln zł, co wskazywałoby na cenę 13,7 zł za sztukę. To wartość nieco poniżej kursu na GPW (ostatnio porusza się w przedziale 13,9-15,5 zł). Głównym akcjonariuszem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ma 56,6 proc. akcji). Sfinalizowanie całego procesu zaplanowano na czerwiec 2016. Zamiarem banku, którym od niedawna kieruje Stanisław Kluza (były szef KNF), jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł, co ma umożliwić bankowi „organiczny rozwój, generowanie środków na realizację misji w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych i zrównoważonego rozwoju". Wpłynie także na spełnienie przez bank nadzorczych norm kapitałowych i w konsekwencji ma pozwolić na jego dalszy, bezpieczny rozwój.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji akcji w ofercie niepublicznej. Akcjonariusze podejmą decyzję o podwyższeniu po zatwierdzeniu przez radę nadzorczą i podaniu do publicznej wiadomości Ramowej Strategii BOŚ na lata 2016–2020.
Źródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL