Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Akcjonariusze BOŚ zdecydujš o emisji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie banku w sprawie emisji akcji zwołano na 27 kwietnia. W projektach uchwał zaproponowano podwojenie kapitału.
Bank proponuje emisję od 22,25 mln do 43,67 mln akcji serii U. Gdyby bankowi udało się uplasować emisję, kapitał mocno by się podniósł – obecnie dzieli się na 22,9 mln walorów. W przypadku uplasowania 22,25 mln akcji, pakiet ten stanowiłby 49 proc. podwyższonego kapitału. Gdyby sprzedano maksymalnš iloœć, czyli 43,7 mln sztuk, wtedy stanowiłyby one 66 proc. nowego kapitału. Planowana emisja ma na celu pozyskanie œrodków na dalszy rozwój banku i realizację strategii. Jaka będzie cena emisyjna? Wartoœć planowanej emisji to 300-600 mln zł, co wskazywałoby na cenę 13,7 zł za sztukę. To wartoœć nieco poniżej kursu na GPW (ostatnio porusza się w przedziale 13,9-15,5 zł). Głównym akcjonariuszem jest Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (ma 56,6 proc. akcji). Sfinalizowanie całego procesu zaplanowano na czerwiec 2016. Zamiarem banku, którym od niedawna kieruje Stanisław Kluza (były szef KNF), jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł, co ma umożliwić bankowi „organiczny rozwój, generowanie œrodków na realizację misji w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych i zrównoważonego rozwoju". Wpłynie także na spełnienie przez bank nadzorczych norm kapitałowych i w konsekwencji ma pozwolić na jego dalszy, bezpieczny rozwój.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastšpi w drodze emisji akcji w ofercie niepublicznej. Akcjonariusze podejmš decyzję o podwyższeniu po zatwierdzeniu przez radę nadzorczš i podaniu do publicznej wiadomoœci Ramowej Strategii BOŒ na lata 2016–2020.
ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL