Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Banki upadnš

Fotorzepa, Roman Bosiacki Roman Bosiacki
I to kilka, jeszcze w tym roku - tak przynajmniej twierdzi Konrad Raczkowski, wiceminister finansów. KNF uspokaja - sytuacja sektora bankowego jest dobra.

- Kilka banków jest "toksycznych" i one upadnš jeszcze w tym roku. To małe banki, od razu uspokajam, i nie będzie to zaburzało polskiego systemu finansowego. Jednak oznacza to, że nadzór nie spełnił swojej roli i mieliœmy wydarzenia, jakie mieliœmy – mówię tu o bankach, które już upadły i wypłatach z BFG. Pewne jest, że czeka nas jeszcze upadłoœć kilku banków. Ta agonia może się przecišgnšć o kilka miesięcy i nastšpić w 2017 r. Ale to nie będzie wynikać z tego, że w tym roku wszedł podatek bankowy, tylko z tego, że te banki były Ÿle zarzšdzane, a nadzór instytucjonalny działał Ÿle – stwierdził wiceminister finansów Konrad Raczkowski.

Raczkowski ocenił, że polski sektor bankowy charakteryzuje się nadpłynnoœciš, a bieżšca płynnoœć banków jest dobra. Dodał również, że wprowadzenie podatku bankowego może przełożyć się na wzrost marż czy kosztów po stronie klienta.

Na słowa wiceministra szybko zareagowała Komisja Nadzoru Finansowego, która nadzoruje sektor bankowy w Polsce. Zdaniem KNF sektor jest stabilny i efektywny. - Œwiadczš o tym wyniki finansowe banków, rezultaty europejskiego przeglšdu jakoœci aktywów i stress testów oraz oceny agencji ratingowych, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Narodowego Banku Polskiego. W żadnym banku nie ma zarzšdu komisarycznego KNF. Banki spółdzielcze w obu zrzeszeniach budujš systemy ochrony instytucjonalnej - mówi Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF.

Przyznaje, ze złożona jest sytuacja sektora spółdzielczych kas oszczędnoœciowo – kredytowych (SKOK). Kasy zostały objęte nadzorem KNF dopiero od jesieni 2012 r. – Zarzšd komisaryczny działa w 5 skokach, 40 kas jest objętych postępowaniami naprawczymi. Depozyty we wszystkich bankach i skokach sš objęte państwowymi gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Natomiast o jakoœci polskiego nadzoru finansowego najlepiej œwiadczš oceny międzynarodowe – dodaje Dajnowicz.

Kilka dni temu KNF wystšpiła o upadłoœć SKOK Polska. To kolejny SKOK majšcy problemy. Wczeœniej KNF wprowadziła zarzšdy komisaryczne w kasach: Skarbiec, Arka, Jowisz, Powszechna, Wołomin (zanim ogłoszono jej upadłoœć), Wesoła (została przejęta przez PKO BP), Kopernik (przejęta przez Pekao), Wspólnota (zanim głoszono jej upadłoœć), Œw. Jan z Kęt (przyłšczona do Aliora), im. Stefana Kard. Wyszyńskiego(również przejęta przez Aliora). Upadłoœć SKOK Wołomin i SKOK Wspólnota kosztowała Bankowy Fundusz Gwarancyjny ponad 3 mld zł.

Jesieniš 2015 r. upadł SK Bank, największy bank spółdzielczy w Polsce, majšcy prawie 2,1 mld zł depozytów, co kosztowało banki ok. 2,05 mld zl brutto, które musiały przekazać na uzupełnienie funduszy BFG.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL