Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Pięć lat stabilizacji stóp jest pewne

Bloomberg
Rada Polityki Pieniężnej utrzymała w maju stopy procentowe na niezmienionym poziomie. I zapowiada, że nie zmieni ich jeszcze przez co najmniej dwa lata.

Stopa referencyjna NBP od marca 2015 r. wynosi 1,5 proc. Jej zmiany na zakończonym w œrodę posiedzeniu nie oczekiwał żaden z ankietowanych przez „Parkiet” ekonomistów.

„Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na œcieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomicznš” – czytamy w uzasadnieniu decyzji RPP.

Gremium to podkreœliło, że pomimo „relatywnie wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w ubiegłym roku wzrostu płac dynamika cen konsumpcyjnych pozostaje umiarkowana”. W ocenie RPP „w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego”, czyli 2,5 proc. rocznie.

W kwietniu, jak podał we wtorek GUS, potwierdzajšc swój szacunek z poczštku maja, inflacja w Polsce przyspieszyła do 1,6 proc. rok do roku, z 1,3 proc. w marcu.

- Przez cały ten i kolejny rok, a może nawet dłużej, nie będzie potrzeby podwyższania stóp procentowych – powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu RPP przewodniczšcy tego gremium Adam Glapiński, prezes NBP. Zaznaczył, że 2020 r. to jest bardzo odległa perspektywa, ale że także wtedy stopy prawdopodobnie zostanš bez zmian, o ile nie wydarzy się nic nieprzewidywalnego.

- Ja nie mam pewnoœci, że w 2020 r. nie będzie potrzeby podnoszenia stóp. Ale nie jest to wykluczone. W œwiecie pełnym niepewnoœci, skraca się horyzont naszych przewidywań – dodał Jerzy Osiatyński, także obecny na konferencji prasowej. – Zależy nam na tym, żeby nie stwarzać dodatkowych Ÿródeł niestabilnoœci – podkreœlił.

Glapiński zadeklarował, że jeœli zajdzie koniecznoœć zaostrzenia polityki pieniężnej, RPP w obecnym składzie nie zawaha się podjšć takiej decyzji. Dodał, że większym problemem byłby spadek inflacji, wymagajšcy obniżki stóp procentowych. Taki krok byłby bowiem zagrożeniem dla stabilnoœci częœci sektora bankowego.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL