Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Nowy zarzšd BZ WBK

Fotorzepa, Marta Bogacz
Dziœ rada nadzorcza BZ WBK powołała na nowš kadencję nowy-stary zarzšd banku.

Rada nadzorcza BZ WBK powołała na nowš kadencję zarzšd banku. Zmian nie ma. Nadal prezesem jest Michał Gajewski, który sprawuje tę funkcję od końcówki 2016 r. Wiceprezesami sš Andrzej Burliga (kieruje pionem zarzšdzania ryzykiem), Michael McCarthy (bankowoœć korporacyjna i biznesowa), Juan de Porras Aguirre (pion globalnej bankowoœci korporacyjnej), Arkadiusz Przybył (bankowoœć detaliczna) i Feliks Szyszkowiak (pion transformacji cyfrowej). Członkami zarzšdu sš Carlos Polaino-Izquierdo (rachunkowoœć i kontrola finansowa), Dorota Strojkowska (pion partnerstwa biznesowego) i Maciej Reluga (główny ekonomista i dyrektor finansowy).

Bank Zachodni WBK, czyli trzeci co do wielkoœci kredytodawca w Polsce, niebawem zmieni nazwę na Santander Bank Polska. Wniosek w tej sprawie został zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Bank zakłada, że nowš nazwš będzie posługiwał się od wrzeœnia tego roku. Santander to jego główny akcjonariuszy. Hiszpanie majš 68 proc. akcji BZ WBK, strategicznymi akcjonariuszami sš od 2011 r. PóŸniej przeprowadzili jeszcze przejęcie Kredyt Banku przez BZ WBK (w 2013 r.) oraz Santander Consumer Banku przez BZ WBK (w 2014 r.). Kolejnš transakcjš, finansowanš emisjš akcji, będzie zaplanowane na IV kwartał, ale uzgodnione już w grudniu, przejęcie Deutsche Banku Polska.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL