Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Nieudana rewolucja w Pekao

Rada złożyła Luigiemu Lovaglio, prezesowi Banku Pekao, propozycję natychmiastowej rezygnacji ze stanowiska.
Fotorzepa/ Radek Pasterski
Wybrana zaledwie wczoraj nowa rada nadzorcza Pekao już dzisiaj próbowała odsunšć od władzy prezesa Lovaglio. Widać pierwsze rysy na współpracy PZU i PFR, nowych akcjonariuszy banku. Dzisiaj obradowała też rada nadzorcza Aliora.

Dzisiaj póŸnym wieczorem zebrała się rada nadzorcza Banku Pekao, która została powołana raptem wczoraj glosami PZU i PFR (od œrody majš odpowiednio 20 proc. i 12,8 proc. akcji Pekao kupionych od UniCreditu za 10,6 mld zł). Rada zebrała się w pełnym, dziewięcioosobowym składzie i złożyła Luigiemu Lovaglio, wieloletniemu prezesowi Banku Pekao, propozycję pozornie nie do odrzucenia – natychmiastowej rezygnacji ze stanowiska.

 

 

Zamiast aksamitnej rewolucji…

Problem w tym, że zawarta z Włochami umowa, najprawdopodobniej dżentelmeńska, zakładała, że Lovaglio pozostanie w banku jeszcze parę miesięcy, być może nawet do końca roku. – Prezes zareagował na propozycję bardzo negatywnie i zdecydowanie jš odrzucił – mówi jeden z naszych informatorów. Posiedzenie rady zostało zakończone, ale nie wykluczone, że zbierze się w najbliższych dniach. Nie przedstawiono podczas dzisiejszych obrad kandydatury na następcę Lovaglio, ale jak wskazuje nasz rozmówca w banku był dzisiaj widziany Michał Krupiński, odwołany niespodziewanie w marcu były prezes PZU i obecny szef rady nadzorczej Alior Banku, o którym mówiło się, że mógłby przejšć stery Pekao.

W pištkowym wydaniu pisaliœmy, że były dwie opcje dotyczšce losów tego drugiego co do wielkoœci banku w Polsce: albo polsko-włoski zarzšd Pekao z Luigim Lovaglio na czele zostanie odwołany natychmiast (na co wskazywałby układ sił w radzie nadzorczej składajšcej się z przedstawicieli PZU, premier Beaty Szydło i PFR), albo członkowie zarzšdu będš zmieniani stopniowo, aby nowi menedżerowie powišzani z nowymi właœcicielami mieli czas na poznanie banku.

- Jak widać postawiono jednak na tę pierwszš opcję. Zastanawiajšce jest to, że nie rada nadzorcza nie odwołała prezesa Lovaglio już dzisiaj – komentuje jeden z analityków. Z naszych informacji wynika, że rozwišzaniu temu sprzeciwili się przedstawiciele PFR w radzie nadzorczej. Jednak matematyka wskazuje, że mogliby zostać z łatwoœciš przegłosowani przez przedstawicieli PZU i premier Szydło (wystarczy zwykła większoœć głosów w radzie nadzorczej, czyli pięć głosów).

Dzisiejsze rozstrzygnięcia nadzoru mogš wskazywać na pierwszy rozłam między nowymi akcjonariuszami Pekao. W pištkowym wydaniu jeden z analityków podkreœlał, że ważne w całej układance i dla losów Pekao będzie to, jakš siłę w decydowaniu będzie miał PFR. – To funduszowi na dobrej kondycji banku zależeć powinno najbardziej – zacišgnšł na tę inwestycję 3,5 mld zł kredytu z PKO BP i ma być on spłacany z wysokich dywidend Pekao – mówił jeden z analityków. Skład nowego nadzoru i dzisiejsze obrady wskazujš, że PFR raczej wiele do powiedzenia mieć nie będzie. W czwartkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej przedstawiciele PFR podkreœlali, że Pekao przejdzie „aksamitnš rewolucję” i nie będzie gwałtownych zmian w zarzšdzie. Jak widać o mało nie doszło do „czerwonej rewolucji”.

- Dla mniejszoœciowych akcjonariuszy Pekao pištkowa próba odwołania Lovaglio, mimo wczeœniejszej umowy z nim zawartej, to bardzo słaby prognostyk tego jak zarzšdzany będzie bank – komentuje analityk. Podkreœla, że do tej pory nie pojawił się żaden komunikat o tym kto został przewodniczšcym rady nadzorczej czy komitetu audytu. Słabo to wróży komunikacji z rynkiem i zarzšdzaniu bankiem.

Zmiany także w Aliorze

Dzisiaj odbyło się także posiedzenie rady nadzorczej Alior Banku, którego prezes i twórca Wojciech Sobieraj zapowiedział tydzień temu rezygnację. Wtedy rada nadzorcza tego kontrolowanego przez PZU banku (ma 29,2 proc. akcji) zapowiedziała, że wybierze nowy zarzšd do połowy czerwca. Jednym z głównych kandydatów na jego następcę miał być Krzysztof Czuba, wiceprezes będšcy w banku niemal od jego poczštku. Ale z informacji Pulsu Biznesu wynika, że nowym prezesem może być Michał Chyczewski (dekadę temu był wiceministrem skarbu państwa nadzorujšcy sektor finansowy, całym resortem kierował wtedy Aleksander Grad). Wczeœniej do pokierowania Aliorem przymierzany był też Michał Krupiński.

Co ciekawe PZU do porzšdku obrad walnego zgromadzenia Aliora, zaplanowanego na 29 czerwca, zażšdało dopisania kolejnej zmiany w radzie nadzorczej tego banku. Obecnie liczy ona oœmiu członków (jej przewodniczšcym jest Krupiński) i połowę głosów ma właœnie PZU, ale w razie remisu w głosowaniu nad zarzšdem (wystarczy zwykła większoœć głosów) decyduje ruch przewodniczšcego. Być może plan całej układanki był taki, aby dzisiaj za jednym razem załatwić obie sprawy – wybrać nowy zarzšd Aliora, zmusić Lovaglio do rezygnacji, wtedy zrezygnowałby z zasiadania w nadzorze Aliora Krupiński i mógłby zostać prezesem Pekao. Nie wykluczone, że taki scenariusz zostanie zrealizowany, ale parę dni póŸniej niż planowano.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL