Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian

Bloomberg
Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w œrodę posiedzeniu utrzymała stopy procentowe w Polsce na niezmienionym poziomie.

Stopa referencyjna NBP od marca 2015 r. wynosi 1,5 proc., a stopa lombardowa, od której uzależnione jest maksymalne oprocentowanie pożyczek, 2,5 proc.

Œrodowa decyzja RPP była zgodna z jednomyœlnymi przewidywaniami ekonomistów ankietowanych przez „Parkiet”.

Zgodnie z ich oczekiwaniami, Rada nie przejęła się szybkim powrotem inflacji. W grudniu indeks cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł o 0,8 proc. rok do roku, przebijajšc wszelkie prognozy. Jeszcze w listopadzie ceny – w ujęciu rok do roku – stały w miejscu, wczeœniej zaœ przez ponad dwa lata malały.

Uzasadnienie decyzji RPP zostanie opublikowane o godz. 16, tuż przed konferencjš prasowš z udziałem prezesa NBP Adama Glapińskiego.

„RPP będzie studzić oczekiwania na szybkie podwyżki stóp, tak jak wczeœniej tłumiła oczekiwania na wznowienie obniżek” – napisał na Twitterze Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Według niego, Rada będzie argumentowała, że inflacja to efekt czynników zewnętrznych (takich jak wzrost cen ropy), na które krajowa polityka pieniężna ma ograniczony wpływ. Wczeœniej ten sam argument stosowała bowiem w odniesieniu do deflacji. Od zaostrzania polityki pieniężnej RPP odwodzić może też kruchoœć ożywienia gospodarczego na œwiecie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL