Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Architektura

Domy jak transatlantyki

materiały
W Domu Braci Jabłkowskich w Warszawie goœci wystawa, przygotowana przez Muzeum Miasta Gdyni, przypominajšca, że niewiele jest takich modernistycznych miast na œwiecie.

Architektura gdyńskiego modernizmu jest wyjštkowa. Bardzo morska, gdyż budynki przypominajš transatlantyki. Majš balkony niczym mostki kapitańskie, okna w kształcie bulajów i œciany zaokršglone na wzór kadłubów okrętów. Nic dziwnego, że mówi się o stylu okrętowym tej architektury.

- Historia Gdyni to nie tylko historia powstania w bardzo krótkim czasie nowoczesnego portu, ale także nowoczesnego miasta i wspaniałej społecznoœci – przypominał na wernisażu w Warszawie prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Decyzja o budowie portu i miasta zapadła w latach dwudziestych XX wieku, gdy Polska po odzyskaniu niepodległoœci uzyskała dostęp do morza. Port nazywano oknem na œwiat, a Gdynię słonecznym miastem z powodu białych elewacji modernistycznych domów. Gdynia stała się symbolem dynamicznego rozwoju.

W tożsamoœć Gdyni tradycje modernizmu zostały bardzo silnie wpisane, a w całym mieœcie powstało mnóstwo budowli zaprojektowanych przez młodych polskich architektów W samym centrum do najsłynniejszych należš m.in. gmach Sšdu Okręgowego (obecnie Rejonowego; projekt Zbigniew Karpiński, Tadeusz Sieczkowskii i Roman Sołtyński) przy pl. Konstytucji, biurowiec ZUS przy ul. 10. lutego (architekt Roman Piotrowski) i Gmach Poczty Głównej także przy ul. 10. lutego, prywatne kamienice przy ul. Œwiętojańskiej, budynek mieszkalny Funduszu Emerytalnego Banku Gospodarstwa Krajowego przy ul. 3 Maja (projekt Stanisława Ziołowskiego).

W 2007 roku modernistyczny układ œródmieœcia został wpisany do rejestru zabytków. A w 2015 roku œródmieœcie Gdyni uznano za pomnik historii, objętym opiekš konserwatora zabytków.

Wystawa „Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni w szczegółach” proponuje niekonwencjonalne spojrzenie na modernistyczna architekturę Gdyni. Choć pokazuje także modele i zdjęcia najsłynniejszych budynków, to skupia się przede wszystkim na detalach architektonicznych, elementach wyposażenia i wykorzystanych materiałach: tynkach, okładzinach podłogowych i œciennych, stolarce okiennej i drzwiowej, urzšdzeniach elektrycznych. Mówiš one równie wiele o rozumieniu nowoczesnoœci, technologii i estetyce, jak architektura.

- Większoœć eksponatów pochodzi ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków i Mini Muzeum – dodaje kuratorka Anna Œliwa. – Ale zanim trafiły one do każdej z kolekcji, miały często bardzo burzliwš historię.

Wystawa zorganizowana została w ramach projektu „Gdynia inspiruje modernizmem”; w Domu Braci Jabłkowskich w Warszawie przy ul. Brackiej 25 czynna do 3 maja. Towarzyszš jej warsztaty, prezentacje, a także gra na smartfony z atrakcyjnymi nagrodami (do wygrania m.in. wycieczka do Szwecji promem Stena Line).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL