Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

Zastępstwo procesowe po egzaminie adwokackim - opinia NRA

Fotolia.com
Naczelna Rada Adwokacka opublikowała opinię w sprawie możliwoœci występowania przed sšdem w okresie po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu adwokackiego a przed rozpoczęciem działalnoœci zawodowej.

Opinię przygotował adw. prof. dr. hab. Maciej Gutowski, przewodniczšcy Komisji Legislacyjnej NRA.

Z analizy wynika, że osoby, które zdały egzamin adwokacki, w okresie od momentu podjęcia uchwały o skreœleniu aplikanta adwokackiego z listy aplikantów i wpisu na listę adwokatów, a następnie adwokaci - od chwili ostatecznego wpisu na listę adwokatów do złożenia œlubowania a następnie zawiadomienia o rozpoczęciu działalnoœci zawodowej, posiadajš kompetencje do występowania przed sšdem w ramach zastępstwa substytucyjnego.

Jak zaznacza autor opinii, kompetencje te nie obejmujš samodzielnego prowadzenia działalnoœci zawodowej.

W analizie prof. Gutowski wskazuje, że "czym innym jest kompetencja do zastępowania przed sšdem, czym innym samodzielne wykonywanie działalnoœci adwokackiej. Powstaje zatem pytanie, czy traci kompetencję do zastępstwa procesowego osoba, co do której została podjęta ostateczna uchwała o wpisie na listę adwokatów, a co do której nie została dopełniona procedura uzyskania uprawnień do samodzielnego wykonywania działalnoœci adwokackiej. Zdaniem autora analizy, wykładnia językowa nie daje podstaw do wniosku o zakazie zastępowania przez takie osoby adwokatów na podstawie pełnomocnictw substytucyjnych, gdyż nabycie tytułu zawodowego „adwokat" następuje z chwilš ostatecznoœci uchwały wpisowej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL