Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kiedy nagranie jest dowodem w postępowaniu administracyjnym i sšdowoadministracyjnym

Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak
Dowody z nagrań mogš być przeprowadzane także w sprawach administracyjnych i sšdowoadministracyjnych. Nie zawsze jednak jest to dopuszczalne.

Rozwój techniki i powszechna dostępnoœć urzšdzeń podsłuchowych sprawiajš, że strony postępowań sšdowych coraz częœciej nagrywajš swoich oponentów. Dowody z nagrań rozmów samych stron lub osób trzecich sš powszechne spotykane już nie tylko w sprawach rozwodowych i pracowniczych.

Sšd nie ustala stanu faktycznego

Zgłaszajšc dowód z nagrań dŸwiękowych przed sšdem administracyjnym, warto wzišć pod uwagę przede wszystkim reguły, jakimi rzšdzi się postępowanie dowodowe w tej sprawie. Reguły te znacznie się różniš od tych, jakie obowišzujš w postępowaniu administracyjnym. O ile organ administracji publicznej jest obowišzany w sposób wyczerpujšcy zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy, o tyle sšd administracyjny wykonuje czynnoœci dowodowe w bardzo ograniczonym zakresie, na zasadzie wyjštku. Choćby nawet dlatego nie należy traktować sšd...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL