Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

100 lat polskiej gospodarki

Pięć aktualnie ważnych sektorów dla Polski

pexels.com
Sš sektory gospodarki, których dynamiczny rozwój jest dla naszego kraju szczególnie ważny. Które to sektory? Oto wybór dziennikarzy ekonomicznych "Rzeczpospolitej".

Finanse

Bankowoœć w Polsce, po trudnych poczštkach w 20-leciu międzywojennym i wyhamowaniu rozwoju w PRL, po 1990 r. przeżywa okres szybkiego wzrostu. Dziœ możemy się pochwalić jednym z najnowoczeœniejszych i najlepiej dokapitalizowanych sektorów bankowych w Europie. Zdrowe banki, nazywane krwiobiegiem gospodarki, to warunek konieczny do udzielania kredytów konsumentom i firmom (wartoœć kredytów sięga już 1,05 bln zł). Sektor bankowy to największy płatnik podatków w Polsce. Branża zatrudnia blisko 165 tys. osób. Dobrze radzš sobie też ubezpieczyciele – działajš 34 zakłady ubezpieczeń majštkowych, w tym dziewięć w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW), i 27 asekuratorów życiowych, w tym dwa TUW. Według raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń i Deloitte'a z listopada 2017 r. całkowita wartoœć dodana generowana przez branżę wynosi 35,9 mld zł. W 2016 r. branża odprowadziła 1,6 mld zł podatków, tworzy też 225 tys. miejsc pracy w różnych sektorach.

Transport

W ostatnim ćwierćwieczu polskš specjalnoœciš stały się międzynarodowe przewozy samochodowe ładunków. Blisko 35 tys. polskich przedsiębiorców zdobyło jednš czwartš unijnego rynku wartego ok. 100 mld euro. To polscy przewoŸnicy dyktujš ceny, a ich dominacja przyczyniła się do zaproponowania przez Komisję Europejskš tzw. pakietu mobilnoœci, który ma utrudnić przewoŸnikom z krajów peryferyjnych UE dostęp do rynków bogatych państw leżšcych w œrodku Wspólnoty.

Zarejestrowane w Polsce przedsiębiorstwa transportowe należš głównie do kapitału polskiego, a ich eksportowy sukces ma także wymiar blisko czteromiliardowej (liczonej w zł) nadwyżki w polskim bilansie usług przewozowych.

Z perspektywy krajowej międzynarodowi przewoŸnicy ładunków tworzš niemal połowę przychodów całej branży transportowej. Każdego roku dokonujš zakupów taboru wartoœci 2 mld euro.

Paliwa i energetyka

Polskie rafinerie należš do jednych z najnowoczeœniejszych na œwiecie. Dziœ sš w stanie z każdej baryłki przerabianej ropy wyprodukować znacznie więcej paliw niż ogół ich zagranicznych konkurentów. Poza tym rafinerie cały czas inwestujš w nowe instalacje, które majš zapewnić im jeszcze większe marże na przerobie ropy. PKN Orlen dysponuje dziœ największš sieciš stacji paliw w regionie. Z kolei Grupa Lotos ma trzeciš co do wielkoœci sieć w Polsce. Coraz większe znaczenie w regionie odgrywajš polskie firmy handlujšce paliwami. W segmencie gazu ekspansję na rynki zewnętrze realizuje PGNiG. Ogromne zmiany zachodzš też w krajowej energetyce. Inwestycje w nowe bloki, modernizacja istniejšcych oraz koniecznoœć dostosowania ich do rosnšcych wymagań unijnych mocno zmieniajš tę branżę. Częœć ekspertów za duży plus naszej energetyki uważa też to, że istniejšce obiekty działajš w oparciu o krajowe surowce.

Budownictwo

Budownictwo w Polsce napędzane jest z jednej strony pieniędzmi z funduszy unijnych – to głównie inwestycje infrastrukturalne majšce na celu dogonienie Europy Zachodniej. Na same szlaki drogowe i kolejowe zabudżetowane sš dziesištki miliardów euro.

Z drugiej strony bardzo prężnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe – w 2017 r. deweloperzy sprzedali blisko 73 tys. lokali. To wcišż mniej, niż „za Gierka", ale jakoœć jest nieporównywalna. Do gry wkracza powoli państwo, realizujšc program Mieszkanie+.

Boom trwa także w segmencie komercyjnym, przybywa magazynów, biurowców i obiektów handlowych. Inwestorzy finansowi lokujš w aktywa komercyjne nad Wisłš po kilka miliardów euro rocznie

Inwestycyjny boom to z jednej strony wielka szansa, a z drugiej gigantyczne wyzwanie spowodowane spiętrzeniem robót. Inwestorzy i wykonawcy muszš się zmagać m.in. ze wzrostem cen materiałów, kosztów pracy.

IT

W międzynarodowych rankingach polscy programiœci od lat zajmujš czołowe pozycje i wygrywajš prestiżowe konkursy. Swojš pozycję systematycznie umacniajš też polskie firmy informatyczne. Najlepiej radzš sobie te, które oferujš autorskie rozwišzania. Największa – Asseco – zbudowała sieć firm działajšcych w ponad 50 krajach. Odważnie w œwiat idzie też krakowski Comarch oraz wiele młodszych firm, np. wrocławski LiveChat.

Prawdziwym fenomenem polskiej gospodarki jest branża gier. Jej wartoœć sięga 2 mld zł i szybko roœnie. Mamy już ponad 300 studiów deweloperskich, a w wielu krajach najbardziej znanym produktem eksportowym z Polski jest „WiedŸmin" autorstwa CD Projektu. Państwo pomaga firmom IT kuć żelazo póki goršce, czego przykładem mogš być programy sektorowe realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Innowacje kosztujš, ale po latach ta inwestycja zwraca się z nawišzkš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL