Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Paweł Łepkowski

Kosmos

Zagadka olbrzymich czarnych dziur

Te supermasywne pożeracze materii wzbudzajš niepokój naukowców. Nikt nie wie, dlaczego te obiekty powstały zaledwie miliard lat po Wielkim Wybuchu.

Kosmos

Zdumiewajšca natura Jowisza

Informacje przesłane przez misję kosmicznš Juno zmieniajš całkowicie wiedzę o największej planecie w Układzie Słonecznym.

Historia

Tajemnica œmierci Józefa Stalina

5 marca minęła 65. rocznica œmierci Józefa Stalina. Istniejš poszlaki, które wskazujš, że wydarzenia z 5 marca 1953 r. miały znamiona zamachu politycznego.

Ekologia

Rekordowe anomalie pogodowe

Œnieg na Saharze, Cyprze i na Pustyni Arabskiej jest zjawiskiem niezwykle rzadkim. Ale czy może oznaczać poważne zmiany klimatyczne na całym œwiecie?

Społeczeństwo

Neonaziœci: Pogrobowcy Hitlera

Mimo że w tym roku minš 72 lata od wyroków, które wydano w pierwszym procesie norymberskim, i faktu, że o zbrodniach Hitlera powiedziano już niemal wszystko, cišgle powstajš...

Rzecz o historii

Dzień, w którym rozwišzano AK

73 lata temu, 19 stycznia 1945 r., gen. bryg. Leopold Okulicki „NiedŸwiadek" wydał odezwę: „Żołnierze Armii Krajowej! Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszš swš pracę i działalnoœć...

Nauka

Najdłuższa jaskinia

Nurkowie z zespołu badawczego Gran Acuifero Maya pod kierownictwem Guillermo de Andy odkryli połšczenie między dwoma gigantycznymi systemami podwodnych jaskiń na półwyspie Jukatan.

Archeologia

Wspólny przodek ludzkoœci

National Geographic Society i firma IBM rozpoczęły w 2005 r. niezwykły projekt naukowy majšcy na celu wyjaœnienie migracji homo sapiens. Jego wyniki zmieniajš całkowicie nasze...

Rzecz o historii

Holokaust: Jawna tajemnica

20 stycznia 1942 r. w berlińskiej willi przy Großer Wannsee 56/58, domu ukradzionym przez Główny Urzšd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) żydowskiemu fabrykantowi Ernstowi Marlierowi,...

Rzecz o historii

Król Herod zrehabilitowany

Anegdota mówi, że któregoœ dnia Henryk Sienkiewicz otworzył okno pracowni i krzyknšł do dzieci, które przeszkadzały mu w pracy: „Herod to był wielki król”.

Smog

Dlaczego smog naprawdę zabija

Skutki tegorocznego smogu odczujemy już na poczštku 2018 r. znaczšcym wzrostem zachorowań na dolegliwoœci płuc i niewydolnoœć serca.

Historia

226 lat wolnoœci słowa w USA

George Orwell, pytany o znaczenie wolnoœci słowa w życiu społeczeństw, odpowiadał: ,,Jeœli wolnoœć słowa w ogóle coœ oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego...

Historia

Zamach na Kennedy'ego: Zagadka Dallas

W 2013 r. agencja Associated Press przeprowadziła wœród Amerykanów sondaż w sprawie zamachu na Johna F. Kennedy'ego. Aż 59 proc. respondentów wyraziło przekonanie, że zamach nie...

Kosmos

Wszechœwiat czeka Wielkie Rozdarcie

To jeden z najstraszniejszych scenariuszy końca wszystkiego co znamy. Naukowcy portugalscy obliczyli, że ciemna energia przyspieszajšca ekspansję wszechœwiata rozerwie go za 2,8...

Example Alt
eWydanie