Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Michał Niewiadomski

Blogi

Polska w ogonie energii wiatrowej

W drugi dzień œwišt Bożego Narodzenia zeszłego roku 40 proc. zapotrzebowania na energię pokryto z farm wiatrowych. Na ten piękny rekord złożyły się dwa czynniki – z uwagi na...

Blogi

Polska to nie Teksas, ale warto wiercić

Informacje o zasobniejszym złożu gazowym Przemyœl to dobra i zła wiadomoœć. Dobra, bo więcej taniego gazu trafi do Polaków, a zła jest taka, że nasze geologiczne zasoby nie sš...

Blogi

Czy duży może więcej?

Projekt przyłšczenia Lotosu do Orlenu nabiera rumieńców. Idea, by powstał jeden wielki polski koncern paliwowy, pojawia się od kilku lat, ale prace nad jej wprowadzeniem w życie...

Blogi

Górnictwo potrzebuje większej kontroli

Likwidacja komitetu inwestorów w Polskiej Grupie Górniczej, składajšcego się z przedstawicieli spółek Skarbu Państwa, którzy uratowali polskie kopalnie przed spektakularnym...

Blogi

Smogu węglem nie pokonamy

W okresie jesienno-zimowym, sprawdzajšc prognozę pogody, coraz częœciej szukamy informacji na temat poziomu zanieczyszczenia powietrza. Gdy coraz grubsza warstwa smogu spowija...

Blogi

Nord Stream 2 to problem Europy

Plany budowy Nord Stream 2 natrafiły na poważnš rafę. Nowelizacja dyrektywy gazowej ma spowodować, że wszystkie nowe inwestycje energetyczne majš być objęte przepisami trzeciego...

Blogi

Koniec epoki nieprzewidywalnoœci

Odejœcie kontrowersyjnego ministra obrony narodowej jest największym zaskoczeniem ostatnich rzšdowych przetasowań. Dokonania Antoniego Macierewicza w sferze obronnej sš nie...

Blogi

Ułatwiajmy zatrudnianie cudzoziemców

Polska gospodarka nabrała rozpędu i firmy potrzebujš coraz więcej pracowników. Do Polski napływa szeroka ich fala, przede wszystkim z Ukrainy, ale i Białorusi. Sš chwaleni przez...

Finanse

Wprowadzenie euro powinno ustabilizować ceny

Rozpoczyna się proces mocniejszego wišzania ze sobš krajów posiadajšcych wspólnš walutę, a kraje jej pozbawione siłš rzeczy znajdš się na obrzeżach UE – mówi były członek rady...

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Blogi

Węgiel i wiatr łaknš inwestycji

Dwie nowe kopalnie, o których piszemy dziœ w „Rzeczpospolitej", to ważne obiekty nie tylko na mapie Œlšskš, ale i w całej energetycznej układance.

Opinie

Kaucja nie za każdš butelkę

Zgodnie z wytycznymi UE mamy zmierzać do gospodarki o obiegu zamkniętym – czyli wykorzystywać wielokrotnie produkty i ograniczać zużycie surowców. Niestety, daleko nam do ideału...

Blogi

Ukraina – bieg przez wysokie płotki

Ukraina to wielka szansa dla polskiego biznesu – zdanie to, mocno wyœwiechtane, słyszałem wielokrotnie w Warszawie, Kijowie czy we Lwowie. Problem w tym, że oczywiœcie potencjał...

Blogi

Jak przehulać tłuste lata

PKB mamy w fazie silnego wzrostu, a co za tym idzie, więcej przychodów widzimy tak w budżecie państwa, jak i w portfelach spółek. Koniunktura na œwiecie jest dobra, rosnš ceny...

Blogi

Duńskie weto, i unijna wiarygodnoœć

Możliwoœć zablokowania budowy kolejnych dwóch nitek gazocišgu Nord Stream przez wody terytorialne Danii może pokrzyżować plany rosyjsko-niemieckiej spółce. Jeżeli Dania powie...

Blogi

Tańszy pršd przeminšł z wiatrem

Jeœli chodzi o surowce energetyczne, to od lat słyszymy, że musimy je dywersyfikować, by nie być zależnym od jednego dostawcy. Szkoda, że ta zasada nie jest wdrażana w produkcji...

Opinie

Resort energii wreszcie uwierzył w atom

O wysokotemperaturowych reaktorach jšdrowych HTR pierwszy raz usłyszeliœmy ponad rok temu, gdy œwiatło dzienne ujrzała strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju wicepremiera...

Opinie

Węgiel – wštpliwe bogactwo

Węgla brakuje, odnawialne Ÿródła energii w odwrocie, atomu brakuje. Coœ poszło nie tak. Szykuje się ostra zima i roœnie ryzyko, że mogš pojawić się problemy z zapewnieniem...

Blogi

Kogo (nie) grzejš inwestycje

Zaczšł się okres grzewczy i być może to ostatni sezon z dotychczasowym systemem ciepłowni. Klimatyczne wymogi Unii Europejskiej prowadzš do prostego ultimatum: inwestycje albo...

Energianews

Budujmy swoje rury

W Unii Europejskiej trwa batalia o rozbudowę rurocišgu Nord Stream. Rosjanie nie chcš, aby Bruksela miała wpływ na tę inwestycję. Przy budowie pierwszych dwóch nitek gazocišgu...

Wywiady

Roœnie œwiadomoœć ryzyk

Kiedy na rynku pojawia się duże wahanie, to na zabezpieczanie się jest za póŸno – mówi Jacek Jurczyński, dyrektor Departamentu Sprzedaży Rynków Finansowych, mBank.

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Blogi

Na grzaniu nocš zyskamy wszyscy

W reszcie zaczęto myœleć o „wypłaszczaniu doliny nocnej". Tak to się nazywa w żargonie energetyków, a chodzi o to, że w cišgu dnia mamy pik zapotrzebowania na energię, w nocy...

Blogi

Komu nie leży na sercu tani gaz

Rugowanie z importu gazu firm prywatnych i tych z udziałem Skarbu Państwa, o czym piszemy w dzisiejszej „Rzeczpospolitej", zasługuje na krytykę. Bo monopol jest szkodliwy i dla...

Debaty Życia Regionów

Polska silna regionami

Podczas Konwentu Marszałków w Uniejowie samorzšdowcy będš dyskutować m.in. o roli regionów w zmieniajšcej się Europie oraz aktualnym stanie wdrażania programów unijnych.

Blogi

Szalona gra z zielonš energiš

Determinacja, z jakš koncern energetyczny Energa chce się pozbyć zobowišzań dotyczšcych zakupów pršdu z wiatraków, jest piorunujšca.

Blogi

Robot, na ZUS składki i podatki

Cieszy ogromnie trend robotyzacji naszej gospodarki. To oznacza, że pracę nierzadko uda się wykonać szybciej, taniej, bez względu na porę dnia czy okres œwišteczny.

Blogi

Nie przejedzmy zysków górnictwa

Ledwie pojawiły się zyski w spółkach węglowych, od lat zmagajšcych się z problemami finansowymi, a po dodatkowe pienišdze znów wycišgajš ręce zwišzkowcy.

Blogi

Polska po ciemnej stronie mocy

Coraz mniej energii wytwarzamy z wiatru, słońca i wody. To efekt rozwišzań prawnych, które rzšd Beaty Szydło zastosował w przypadku odnawialnych Ÿródeł energii (OZE), chcšc...

Blogi

Trzecia czerwona lampka

Co jeszcze musi się wydarzyć, by przyszłoœć naszej energetyki stała się pilnym zadaniem do rozwišzania?

Blogi

Bank kusi, zachęca i... zarabia

Banki walczš o klienta. I dobrze, bo jest o kogo i o co walczyć. Nie doœć, że gospodarka się rozpędza to i nasze zarobki sš coraz wyższe.

Blogi

Podziękujemy za rosnšce płace

Pracownicy z Ukrainy zarabiajš w Polsce coraz więcej. I dobrze, bo dlaczego kelnerka Tatiana z jednej z warszawskich restauracji ma zarabiać mniej tylko dlatego, że urodziła się...

Blogi

Więcej rynku w węglu

Nie da się reformować górnictwa bez... reform. A te niestety sš bolesne, więc by je wprowadzić, trzeba mieć odwagę.

Wywiady i opinie

Na rynku pracy powieje chłodem

Z najnowszego raportu Manpower wynika, że maleje różnica między tymi firmami, które chcš zatrudniać, a tymi, które planujš zwalniać. Czy to oznacza, że na rynku pracy dobrze już...

Blogi

Na rynku gazu zyska odbiorca

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo traci udziały w rynku gazu, bo konkurencja w tym sektorze roœnie. Jeszcze trzy lata temu monopolista miał blisko 90 -procentowy udział w...

Example Alt
eWydanie