Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Skandal z podręcznikami

Rynek wydawnictw szkolnych szacuje się na miliard złotych
Rzeczpospolita, Dorota Awiorko Dor Dorota Awiorko
Rzecznik praw obywatelskich ponagla MEN, by zajęło się kosztownymi dla rodziców praktykami szkół i wydawców.
Pismo w tej sprawie trafiło do resortu edukacji na poczštku kwietnia – ustaliła „Rz". Zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk pisze, że do Biura RPO wpływajš skargi na przedstawicieli wydawców, którzy w zamian za prezenty dla szkół nakłaniajš dyrektorów placówek do wybrania konkretnego podręcznika.

Nie tylko sprzęt

Takie praktyki uderzajš i w nauczycieli, i w rodziców. Ci pierwsi pozbawiani sš w ten sposób możliwoœci wyboru ksišżek do nauczania, co teoretycznie gwarantuje im ustawa o systemie oœwiaty. Rodzice zaœ muszš kupować droższe, bo nowe podręczniki, gdyż tracš możliwoœć odkupienia z rynku używanych wydawnictw. RPO zwraca uwagę, że koszt prezentów przekazywanych szkołom przekłada się na ceny ksišżek. Trociuk prosi minister edukacji Krystynę Szumilas o interwencję w tej sprawie.
O  praktykach wydawców pisaliœmy pod koniec lutego. Fundacja Europejska Inicjatywa Obywatelska – Polska Bez Korupcji dotarła do ponad tysišca umów potwierdzajšcych, że wydawnictwa za wybór ich podręczników oferowały szkołom, a niekiedy ich dyrektorom, prezenty: laptopy, netbooki czy tablice multimedialne. Zebrane przez niš informacje trafiły m.in. do kuratoriów oœwiaty w całym kraju. Œlšskiego kuratora skłoniły do skontrolowania 90 placówek. W 25 przypadkach uznał, że doszło do złamania przepisów ustawy o systemie oœwiaty i zgłosił sprawę policji. Małopolski kurator z kolei, jak informujš krakowskie media, zwrócił się o pomoc w tej sprawie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Z naszych informacji wynika, że w procederze biorš udział czołowe polskie wydawnictwa edukacyjne. Gdy w lutym poprosiliœmy o komentarz Piotra Marciszuka, szefa sekcji wydawców edukacyjnych Polskiej Izby Ksišżki, stwierdził, że nigdy nie widział tego typu umów. Asekurował się, przypominajšc, że wszyscy wydawcy zrzeszeni w Izbie deklarowali, iż będš działać w pełni przejrzyœcie. Jednak zdaniem dyrektorów szkół ten proceder trwa od wielu lat, a wydawcy szczególnie aktywni sš w pierwszej połowie roku, kiedy w szkołach zapadajš decyzje o wyborze kanonu podręczników. – Ich propozycje ograniczajš się nie tylko do prezentów elektronicznych, niekiedy firmy oferujš dostarczenie ksišżek po cenie o 20–25 proc. niższej od wartoœci nominalnej, sugerujšc, że różnica w cenie może zasilić np. budżet szkoły – opowiada nam dyrektor jednej z podwarszawskich podstawówek.

Resort „uwrażliwia"

Ministerstwo Edukacji wydało komunikat w tej sprawie, piszšc, że wybór podręcznika nie może być uzależniony od otrzymania jakichkolwiek dóbr materialnych oferowanych przez wydawnictwa i że jest to działanie niezgodne z prawem. Resort napisał nam też, że systematycznie „uwrażliwia" kuratorów oœwiaty na te kwestie. Problem w tym, że jeden z działajšcych w ten sposób wydawców jest obecnie partnerem MEN w rzšdowym programie e-podręcznik. Gdy zapytaliœmy resort, jak ocenia jego działania, ministerstwo napisało nam jedynie, że przekaże ono sprawę umów podpisanych przez szkoły z tym wydawnictwem do gmin, które kontrolujš ich finanse. Rynek wydawnictw szkolnych szacuje się na blisko 1 mld zł. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora a.grabek@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL