Jak rozliczać diety w podróż służbowej

Przepisy nakazują pomniejszyć dietę, gdy zatrudniony ma zapewniony posiłek w trakcie firmowego wyjazdu. Jeśli jednak dostanie należność w pełnej wysokości, to nadwyżka będzie dla niego przychodem ze stosunku pracy
1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej: rozporządzenie). W naszej ocenie, niektóre zagadnienia związane z rozliczaniem podróży służbowych mogą stanowić przedmiot sporów i wątpliwości związanych ze stosowaniem nowych przepisów. Poniżej przedstawiamy przykładowe problematyczne kwestie. Wyjazdy krajowe Istotną zmianą jest dopuszczenie możliwości pomniejszenia, wzorem podróży zagranicznych, wysokości diety krajowej w przypadku zapewnienia pracownikowi częściowego bezpłatnego wyżywienia, czyli np. śniadania. Z literalnego brzmienia § 7 ust. 4 rozporządzenia wynika, że pomniejszeniu o koszt zapewnionego bezpłatnego posiłku ulega dieta, o której mowa w ust. 1 § 7, tj. dieta wynosząca 30 zł za dobę podr&oac...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL