Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nowe technologie

Medale dla Polaków na targach wynalazczości w Moskwie

15 złotych, 6 srebrnych i 4 bršzowe medale oraz nagrody specjalne przyznałopolskim wynalazcom i naukowcom międzynarodowe jury XVI Moskiewskiego Salonu Wynalazków iInnowacyjnych Technologii "ARCHIMEDES - 2013".
Na wystawie prezentowanych było ponad tysišc wynalazków z 20 krajów œwiata, nagrody przyznawane były w 40 kategoriach tematycznych. Wystawa odbywała się od 2 do 5 kwietnia. Aż trzy złote medale wywalczył w Moskwie Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy z Radomia, który opracował testery, dzięki którym można badać m.in. tarcie czy zużycie w maszynach. "Jury doceniło fakt, że urzšdzenia te sš na najwyższym poziomie technologicznym i sš przedmiotem obrotu handlowego, w tym także na terenie Federacji Rosyjskiej" - skomentowano w przesłanym PAP komunikacie. Dwa złote medale otrzymał z kolei Przemysłowy Instytut Motoryzacji, który nagrodzono za rozwišzania zwiększajšce bezpieczeństwo dzieci przewożonych w fotelikach w przypadku kolizji czołowych i bocznych. Innowacja polega m.in. na tym, że w czasie wypadku możliwe jest kontrolowane przesunięcie fotelika z dzieckiem. Dzięki temu badacze chcš obniżyć przecišżenia działajšce na dziecko podczas wypadku. (naukawpolsce.pap.pl/galeria-wideo/video,255,wynalazcy-usprawniaja-foteliki-samochodowe.html )
Nagrodzonych zostało również troje młodych naukowców, laureatów konkursu "Innowator Mazowsza". Złoty medal w Moskwie otrzymał mjr dr inż. Mariusz Żokowski, który w swojej pracy doktorskiej analizował możliwoœci poprawy napędów elektrycznych poprzez połšczenie funkcji silnika elektrycznego i łożyska magnetycznego w jeden moduł stanowišcy "samołożyskujšcy się" silnik elektryczny. Złoty medal zdobył też dr Grzegorz Łuka z Instytutu Fizyki PAN, który w swojej rozprawie doktorskiej badał zastosowania metody ALD (proces nakładania powłok na powierzchnie). Dzięki metodzie, jednorodne warstwy można osadzać na powierzchniach o wielkoœci kilku metrów kwadratowych. Z kolei srebrny medal w Moskwie zdobyła zwyciężczyni konkursu "Innowator Mazowsza" dr Emilia Klimaszewska z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, która w swoich badaniach okreœlała możliwoœci zastosowania nowych "zielonych surowców" w preparatach chemii gospodarczej do czyszczenia twardych powierzchni. W polskim stoisku organizowanym przez Agencję Promocyjnš Inventor zaprezentowanych zostało 25 rozwišzań, opracowanych w instytutach badawczych i na wyższych uczelniach. Ekspozycja współfinansowana była z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O osišgnięciach polskich wynalazców poinformowali w przesłanym PAP komunikacie przedstawiciele Agencji Promocyjnej Inventor, która podczas wystawy organizowała polskie stoisko.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL