Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Polityka wschodnia wymaga rekonstrukcji

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski KS Krzysztof Skłodowski
Zamiast pióra każdy polski premier powinien przy nominacji dostawać mapę, by nie zapominał, gdzie leży Polska. Przydałaby się przy dyskusji o podpisaniu przez EuroPolGaz listu intencyjnego w sprawie gazocišgu Jamał II – pisze lider PJN.
Brak determinacji i niewykorzystane szanse? Być może tak właœnie po latach napiszš o dzisiejszej polityce zagranicznej rozdartej pomiędzy interesami dwóch głównych partii. O dziwo, gdy się czyta uwagi Krzysztofa Liska z PO czy Macieja Olex-Szczytowskiego, doradcy ekonomicznego Radosława Sikorskiego, można odnieœć wrażenie, że już nie tylko opozycja ostrożnie ogłasza „sukcesy".

Brutalna rzeczywistoœć

Lisek ujmuje to tak: „Za stan rzeczy u naszych wschodnich granic w dużym stopniu odpowiada nasza polityka połowicznych celów, œrodków i zaangażowania". Niemoc dotyczy zarówno tego, co moglibyœmy zrobić o własnych siłach, jak i tego, co zależy od Unii Europejskiej. Na przeszkodzie zwykle stojš „oni". Lisek nie może wszak obcišżyć własnego rzšdu. I PO, i PiS szukajš winnych na zewnštrz. Winni to Unia, Litwini, Niemcy i oczywiœcie „Ruscy". Jednym słowem – to nie my odpowiadamy za zły stan rzeczy. Dla PO to usprawiedliwienie dla ograniczenia ambicji, dla PiS uzasadnienie braku skutecznoœci. A tu nie ma co narzekać na „onych". To, co mieliœmy dostać od Wuja Sama czy Ciotki Angeli, już dostaliœmy. Wejœcie do NATO i UE skończyło się pomyœlnie, a idealizm w relacjach na œwiecie i tak wyparował z nastaniem kryzysu. Jako pierwszy od lat polityk PO Lisek szczerze pisze, że sš jednak problemy i zostawia margines na debatę. Jakich wniosków nie dopowiada? Po pierwsze, jeœli mamy jeszcze moce w polityce zagranicznej, to tkwiš one nad Wisłš: w zdolnoœci do koordynacji polityki, w gospodarce i nowoczesnej armii. Po drugie liczš się tylko wielkie projekty. Po trzecie i rzšdowi brak dobrego pomysłu na politykę wschodniš.
Na poczštek chodzi o ustalenie, co robić między nami w Polsce. Nie z szacunku do wyimaginowanego konsensusu. Wskazówkš powinien być styl działania Niemiec, które nie sš przecież oazš łagodnoœci w relacjach pomiędzy CDU a SPD. Jednak kiedy chodzi o interes kraju, wycišgajš wnioski ze swego położenia na mapie oraz z doœwiadczeń historii i podziału.

Brak wspólnej polityki

Zamiast pióra każdy polski premier powinien przy nominacji dostawać mapę, by nie zapominał, gdzie leży Polska. Przydałaby się przy dyskusji o podpisaniu przez EuroPolGaz listu intencyjnego w sprawie gazocišgu Jamał II. A tak mamy komentarze rzšdu od Sasa do lasa, a u opozycji logikę Czeœnika Raptusiewicza: „zaplanowali znaczy zbudowali, podpisali znaczy zdradzili". Trudno sobie wyobrazić podobnš sekwencję wydarzeń w Berlinie. I przy okazji lepszš okazję do radoœci na Kremlu. Nikt nie wyjaœni oficjalnego polskiego stanowiska, gdy w Warszawie każdy klepie do kamery, co mu przyjdzie do głowy. Gdyby opozycja bez łaski rzšdu miała dostęp do wiedzy o stanie państwa, musiałaby się hamować w ocenach, a Jarosław Kaczyński sam zadbałby, żeby wypowiedzi w jego imieniu pozbawione były żaru szaleństwa. W tym sensie i Polsce, i Tuskowi byłoby wygodniej, chociaż PO nie mogłaby wtedy przypisywać sobie rzekomego „sukcesu" w każdej sprawie. Inny przykład upartyjnienia strategicznych interesów państwa to przyjęcie przez rzšd Tuska paktu fiskalnego najmniejszš możliwš większoœciš. Niby wszystko dobrze, ale otwiera drogę do odkręcania polityki zagranicznej po zmianie władzy.

Koncerny jako przedłużenie państwa

Polsce potrzeba siły, a siła to gospodarka. Nie mapa oznaczona na zielono, ale przemysł i koncepcja własnej marki. Trafnie pisał o tym Maciej Olex-Szczytowski. Bez „swoich" koncernów, będšcych „przedłużeniem państwa", Polska nie odegra roli w Unii, a do Kijowa czy Pekinu latać będziemy jak niegroŸne pięknoduchy z pustym koszyczkiem. Właœnie pozbyliœmy się nawet Zelmera, który miał ćwiartkę polskiego rynku AGD. Dyplomatom ktoœ powinien powiedzieć, które firmy majš być promowane. Teraz sytuacja wyglšda tak, że na spotkaniu ambasadorów Unii Francuz mówi o koncernie X, Niemiec o Y, a Polak ogólnie, że „będzie lepiej". I jeszcze dochodzi kwestia obronnoœci. Cięcie wydatków na wojsko osłabia kraj. Nawet znaczšcych państw nikt nie szanuje, gdy nie majš one armii na tyle skutecznej, by bronić się do nadejœcia pomocy. Wydatki na zbrojenia to też wsparcie badań i nowych patentów, które w końcu trafiajš do użycia w cywilu. Doktryna polityki „ciepłej wody w kranie" w kwestiach zagranicznych się nie sprawdza. Doœwiadczenie ostatniego dwudziestolecia podpowiada, że im więcej chcemy, tym więcej się udaje i na odwrót. Udały się wielkie projekty, jak wejœcie do NATO i UE. Nie wypaliły pozornie łatwe, jak miejsce przy stole podczas obrad eurogrupy.

Kapitał ludzki

Nie zawsze, jak za czasów Lecha Kaczyńskiego, można mieć partnerów takich jak Adamkus czy Saakaszwili, ale i tak trzeba prowadzić politykę. Miejsca na mapie nie zmienimy. Otwarta na Wschodzie Unia to interes bardziej nasz niż Niemców czy Czechów, a nawet niektórych Ukraińców. W trudnych czasach powinniœmy utrzymać tę linię. Koledzy z Zachodu powinni być pewni dwóch rzeczy: że dobrze rozumiemy, iż rozszerzenie to nie projekt na dziœ, ale tym bardziej dzisiaj nie może być zamykany i my od niego nie odstšpimy. Nawet gdyby wypadki na Ukrainie wydawały się go w krótkim okresie przekreœlać. Nie powinni mieć wštpliwoœci, że zgoda na dalszš integrację wewnštrz Unii z naszej strony to realistyczna promesa otwartych drzwi na Wschodzie z ich strony, czyli zasada pogłębienie za rozszerzenie. Dla nas domykanie Wschodu oznacza dalsze słabnięcie kilku województw (mniej inwestycji, handlu itd.), rekonstrukcję ZSRR za Bugiem i wyrastanie tam kolejnych nieufnych wobec Polski generacji, w przekonaniu, że zawsze zostawiamy ich w tarapatach. W tym roku zdecyduje się podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainš. Byłaby ona tak wielkim krokiem Kijowa na Zachód, że musi wywoływać opór. Zamiast więc gorszyć się kolejnymi naciskami Moskwy na Kijów, powinniœmy być ostatnimi, którzy powiedzš, że się nie uda. A gdyby się nie udało, mieć nowy plan, ambitny i realistyczny. Tym planem powinna być odbudowa więzi ze społeczeństwami na Wschodzie, wielka rekonstrukcja. Nie Rzeczypospolitej Jagiellońskiej, ale relacji z ludŸmi. Jako żelazny kapitał na czas, kiedy znowu powstanš warunki do działania w polityce. Na pierwszy ogień powinna pójœć walka z wizami. Skojarzenie powinno być proste: Polska jako otwarta brama na Wschód. Powinien powstać program wymiany studentów – dzisiaj w Polsce studiuje 6 tysięcy Ukraińców. Przez kilka lat powinniœmy podwajać tę liczbę, wydatki na ten cel byłyby inwestycjš lepszš niż stadiony na Euro. Dowodem jest program Studium Europy Wschodniej Jana Malickiego, który od lat umożliwia studentom ze Wschodu korzystanie z polskiego uniwersytetu.

Dar dla Wschodu

Mniejsi przedsiębiorcy z Polski powinni otrzymać premię podatkowš za rozwijanie współpracy ze Wschodem – wielkich niech wspierajš dyplomaci, a dla œrednich niech pojawi się zachęta ze względu na trudniejsze niż na Zachodzie warunki. Powinien powstać rzšdowy program, który będzie dofinansowywać wizyty licealistów na Wschodzie, tak by nie było maturzysty, który nie przekroczył Bugu, nie spotkał Ukraińców, Białorusinów, nie ujrzał Nowogródka itd. – wzorem powinny być doœwiadczenia izraelskie czy program polsko-niemieckiego „Jugendwerku". Konieczne jest powołanie do relacji z Ukrainš instytucji analogicznej do Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Potrzebne jest zagwarantowanie na kilka lat do przodu finansowania badań historycznych, konferencji, przekładów literatury. W roku rocznicy wołyńskiej chyba nikogo nie trzeba do tego przekonywać. Taka inwestycja się opłaci, nawet jeœli pokryjemy jš z własnej kieszeni. Po 1989 roku większoœć kosztów współpracy z Polskš ponieœli przecież Niemcy. I dlatego że byli bogatsi, i dlatego że nie przejmowali się tym, że jakiœ polityk w Polsce uznał, że „jemu nie potrzeba". Powinien powstać program zapraszania do Polski specjalistów ze Wschodu – wykształconych imigrantów gotowych ułożyć sobie życie nad Wisłš. Na szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie powinniœmy przygotować propozycję zmian w finansowaniu projektu, który jest krytykowany także przez Liska. Jeœli ma się do dyspozycji niewiele pieniędzy i chce się pomóc i biednym i samotnym, a na koniec kupić komputery dla lokalnej gazetki, to się nic nie osišgnie. Czy Polska zaproponuje reformę kulejšcego partnerstwa? Œrodki trzeba skoncentrować, a głównym projektem powinien być Uniwersytet Partnerstwa Wschodniego. Sprzyjałoby to rekonstrukcji relacji ludzkich w regionie. Byłoby to dobre dla Unii, bo ludzie na Wschodzie lubiš „widzieć" dar. Uniwersytet, idea do cna europejska, byłby widocznym znakiem zaangażowania Brukseli, miejscem studiów młodych ze Wschodu i Zachodu. Przygotowałaby siatkę znajšcych się absolwentów, majšcych wspólne wspomnienia zarówno z sali wykładowej, jak i z akademika. Ich korpus byłby jak znalazł, gdy w końcu otworzš się możliwoœci poszerzenia Unii. Nasze argumenty w sprawie reformy partnerstwa zabrzmiš poważnie, gdy sami zrobimy coœ więcej niż doraŸne spotkania niezliczonych grup i komitetów. Na trudne czasy trzeba mieć nowy plan. Inni za nas tego nie zrobiš. Autor jest liderem PJN, adiunktem w ISP PAN, byłym prezesem Klubu Jagiellońskiego, założycielem Fundacji Energia dla Europy
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL