Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Oni najlepiej przygotowujš do studiów na SGH

Szkoła Główna Handlowa
Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska
XVII LO im. Frycza-Modrzewskiego z Warszawy najlepiej przygotowuje do studiów w Szkole Głównej Handlowej, z kolei absolwenci I LO im. Adama Mickiewicza z Białegostoku najłatwiej dostali się na te studia
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ogłosiła listę liceów, które najlepiej przygotowujš uczniów do startu na studia. Wœród wyróżnionych najwięcej jest liceów warszawskich, ale w zestawieniu znalazło się także liceum z Białegostoku oraz liceum z Lublina. Pierwsze miejsce zajmuje : LO im. A. Frycza - Modrzewskiego w Warszawie, 2. LO im. S. Batorego w Warszawie, 3. LO im. Kopernika w Warszawie, 4. LO im. Staszica w Lublinie, a 5. LO im. Mickiewicza w Białystoku. - Zastosowaliœmy jedno proste kryterium: porównaliœmy licea pod kštem liczby maturzystów, którzy dostali się na studia w SGH w bieżšcym roku akademickim. Dodatkowo też obliczyliœmy tzw. skutecznoœć poszczególnych liceów, czyli ilu maturzystów kandydujšcych z danego liceum rzeczywiœcie dostało się na studia u nas - mówi Anna Kozińska, dyrektor Biura Rekrutacji w SGH.
W ubiegłym roku akademickim na pierwszych trzech miejscach znajdowały się te same licea. Nagrodę specjalnš „Nasza Klasa w SGH" w tym roku otrzymało XV Liceum Ogólnokształcšce im. A. Frycza-Modrzewskiego za przygotowanie 42 kandydatów, którzy zdali egzaminy maturalne z wynikami umożliwiajšcymi im przyjęcie do SGH. Najskuteczniejsze okazało się I LO z Białegostoku, w którego przypadku do SGH dostało się aż 25 na 27 kandydatów. Kryterium przyjęcia kandydata do SGH to jego pozycja na liœcie rankingowej (osób zarejestrowanych i zakwalifikowanych do przyjęcia), a punkty sš przyznawane za wyniki z czterech wybranych przedmiotów maturalnych : matematyki lub fizyki, geografii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie lub ekonomii, pierwszego języka obcego - jednego z szeœciu do wyboru, drugiego języka obcego z mniejszš wagš – jeden z szeœciu do wyboru. Przy czym przy pierwszych trzech przedmiotach brany jest pod uwagę wynik z matury zdanej na poziomie rozszerzonym.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL