Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

MS: w zeszłym roku do sšdów trafiło ponad 14 mln spraw

Coraz więcej spraw trafia do sšdów
Fotorzepa, Tomasz Jodłowski TJ Tomasz Jodłowski
W zeszłym roku do sšdów w naszym kraju wpłynęło ponad 14 mln spraw, z czego najwięcej, ponad osiem mln, stanowiły sprawy cywilne - poinformował resort sprawiedliwoœci. Liczba spraw wpływajšcych do sšdów konsekwentnie wzrasta od kilku lat
Łšcznie w ubiegłym roku w sšdach rozpatrywanych lub czekajšcych na rozpatrzenie było 15 mln 940 tys. spraw - 14 mln, które wpłynęły, i 1,9 mln pozostałych z lat poprzednich. Spoœród nich załatwiono 14 mln 103 tys. spraw, 1 mln 837 tys. pozostało do rozpatrzenia na rok 2013. Z 14 mln 40 tys. spraw, które trafiły do sšdów w 2012 r., cywilnych było 8 mln 277 tys., karnych i wykroczeniowych 2 mln 650 tys., gospodarczych 1 mln 445 tys., rodzinnych 1 mln 347 tys., z zakresu ubezpieczeń społecznych 201 tys. oraz pracy 120 tys. W porównaniu z rokiem 2011 do sšdów wpłynęło łšcznie o 456 tys. spraw więcej. Tendencja wzrostowa utrzymuje się od dłuższego czasu - w 2010 r. liczba nowych spraw nie przekroczyła 13 mln, zaœ w 2008 r. było ich nieco ponad 11 mln.
W ocenie resortu wskaŸniki wpływu spraw wskazujš na "poprawę załatwialnoœci spraw w sšdach mimo cišgłego wzrostu ich liczby". "Pozytywnym zjawiskiem jest również zmniejszenie odsetka spraw rozpatrywanych przez sšdy, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy. Jeœli tendencja ta zostanie utrzymana, można sšdzić, że nastšpi dalsza poprawa sprawnoœci sšdów powszechnych" - oceniła naczelnik ministerialnego wydziału statystyki i analiz wymiaru sprawiedliwoœci Justyna Kowalczyk. W ocenie sędziego Bartłomieja Przymusińskiego ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" przedstawione dane nie budzš optymizmu. "W swojej pracy widzę, że spraw jest coraz więcej, zaœ terminy między kolejnymi rozprawami sš coraz dłuższe" - zaznaczył. Przymusiński dodał, że w cišgu ostatnich kilku lat właœciwie nie zmienia się liczba sędziów - obecnie jest ich około 9,9 tys. "Wiele nowych spraw w ostatnich dwóch latach wygenerował e-sšd, chodzi np. o dochodzenie przedawnionych wierzytelnoœci. Ponadto być może odwołania od decyzji rentowych i emerytalnych powinny być rozpoznawane w sšdach administracyjnych, a nie powszechnych" - zaznaczył sędzia.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL