Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

"Wprost" zawiesił dziennikarkę Dorotę Kanię

Stanisław Janecki
wprost.pl
Tygodnik "Wprost" zawiesił współpracę z dziennikarkš Dorotš Kaniš. Redaktor naczelny Stanisław Janecki oœwiadczył, że robi to z dbałoœci o etyczne standardy dziennikarstwa. Kania bronišc się oœwiadcza, że nigdy nie powoływała się na wpływy u polityków i nigdy nikomu nic nie obiecywała.
Dziennikarka zapowiedziała pozew do sšdu przeciw Markowi Dochnalowi, który, w programie "Teraz My" w TVN, mówił, że "pewne osoby" składały jego rodzinie propozycję pomocy w zamian za gratyfikację finansowš. - Pani Dorota Kania pożyczyła kilkaset tysięcy złotych od mojej rodziny, obiecujšc kontakty z politykami Prawa i Sprawiedliwoœci - mówił Dochnal. Po przegranych przez PiS wyborach Kania zwróciła pienišdze.
Janusz Kaczmarek powiedział w TVN 24, że Kania interweniowała u Zbigniewa Ziobry ws. Marka Dochnala. - Kania starała się wykazać, że prokuratura łódzka niewłaœciwie prowadzi to postępowanie, że nie chce podczas przesłuchań pytać o ważne rzeczy. W wyniku jej interwencji Zbigniew Ziobro przyjšł obrońców Dochnala i sprawę przeniesiono do Katowic. To było na poczštku 2006 - powiedział Kaczmarek. Były minister spraw wewnętrznych przyznał też, że Zbigniew Ziobro "nieraz prowadził ręce prokuratorów". - W tym Dochnal mówi prawdę - dodał. - Oczekuję, że w sposób nie budzšcy wštpliwoœci wyjaœni ona okolicznoœci zacišgnięcia pożyczki u członka rodziny Marka Dochnala, lobbysty, który niedawno opuœcił areszt - napisał Janecki. - Podczas pracy we 'Wprost', czyli od stycznia 2007, Dorota Kania nie opublikowała w kierowanym przeze mnie tygodniku ani jednego artykułu dotyczšcego Marka Dochnala. Oœwiadczam jednoczeœnie, że uważam za naganne i niedopuszczalne wszelkie działania dziennikarzy, które mogš kwestionować ich niezależnoœć i uczciwoœć bšdŸ mogłyby prowadzić do konfliktu interesów - uważa szef tygodnika. Janecki przypomniał, że w czasie, kiedy zawierane były umowy pożyczki, Kania nie była dziennikarkš "Wprost". Pracowała dla "Życia Warszawy". - Stanowczo oœwiadczam, że nigdy nie powoływałam się na wpływy u polityków i nigdy nikomu nic nikomu nie obiecywałam. W zwišzku z kierowanymi pod moim adresem pomówieniami przeciwko Markowi Dochnalowi w najbliższych dniach skieruję sprawę do sšdu - oœwiadczyła Kania. Dziennikarka wyjaœniła, że w drugiej połowie 2005 chciała kupić dom o bardzo skomplikowanej sytuacji prawnej, dlatego wynajęła biuro obrotu nieruchomoœciami. Trafiła do biura ANEKS w Warszawie, którego właœcicielkš jest Barbara Pietrzyk. Wtedy nie wiedziała, że Pietrzyk jest teœciowš Marka Dochnala. W trakcie transakcji - napisała Kania - okazało się, że bank da jej jedynie połowę sumy, którš potrzebowała. Wtedy Pietrzyk sama zaoferowała, że pożyczy jej na rynkowych warunkach brakujšcš kwotę. Dzięki temu kupiła dom na poczštku 2006. Jesieniš 2007 Pietrzyk na proœbę Kani pokwitowała jej całkowitš spłatę pożyczki. Kania w oœwiadczeniu podała też, że nie zna samego Marka Dochnala, nigdy się z nim nie kontaktowała i nie rozmawiała. Rozmawiała natomiast z jego żonš - Aleksandrš Dochnal na jej proœbę, gdy lobbysta był w areszcie. Kania była wtedy dziennikarkš "Życia Warszawy". - Opowiadała mi o rzekomo nieuczciwych sędziach, prokuratorach i adwokatach, którzy prowadzili sprawę jej męża. Wymieniała też nazwiska dziennikarzy i œwiadków, którzy rzekomo mieli być opłacani przez niš lub jej męża - zaznaczyła Kania. - 27 maja 2005 został opublikowany w "Kulisach", dodatku do "Życia Warszawy" jedyny wywiad, jaki przeprowadziłam z Aleksandrš Dochnal. Było to w czasie, kiedy u władzy był SLD. Drugš osobš prowadzšcš wywiad z Aleksandrš Dochnal - podczas którego miałam rzekomo oferować pomoc Markowi Dochnalowi - był mój redakcyjny kolega Marcin Szymaniak - podała. - Telefony od Aleksandry Dochnal przestałam odbierać od momentu, gdy potwierdziła mi, że po dwóch latach aresztu męża będšc w Rosji spotkała się z rosyjskim szpiegiem Władimirem Ałganowem - dodała Kania. Sama Kania oœwiadcza, że od blisko półtora roku, gdy została œwiadkiem w procesie przeciw Janowi Widackiemu, gdzie œwiadkiem jest również Dochnal, nie publikuję żadnych artykułów o jakichkolwiek sprawach zwišzanych z nim. Według Magdaleny Bajer, szefowej Rady Etyki Mediów przypadek Kani po raz kolejny pokazuje, że dziennikarz szczególnie powinien zwracać uwagę na to, z kim się kontaktuje. - Dziennikarz musi niesłychanie uważać na swoje postępowanie także prywatne - na to z kim nawišzuje kontakty, także prywatne, towarzyskie, finansowe. To nie jest wszystko jedno, od kogo się pożycza pienišdze, jeœli jest się dziennikarzem i to w dodatku œledczym - powiedziała Bajer. Podkreœliła, że dopóki sprawa się nie wyjaœni, nie można Kani o nic podejrzewać. Pierwsze z tych œledztw zakończyło się już aktem oskarżenia. Cišgle toczy się drugie, prowadzone już przez prokuraturę w Katowicach, w którym lobbysta jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy - według nieoficjalnych informacji chodzi o 70 mln zł - a także przestępstwa przeciwko dokumentom i udział w obrocie œrodkami odurzajšcymi.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL