Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Etyka i reklama

Współpraca z pośrednikiem naraża adwokata na dyscyplinarkę

Do skrzynek mejlowych adwokatów i radców prawnych trafiajš oferty firm, które proponujš poœrednictwo w znajdowaniu klientów zainteresowanych uzyskaniem odszkodowania.
Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Współpraca z poœrednikami może narazić na dyscyplinarkę.
Do skrzynek mejlowych adwokatów i radców prawnych trafiajš oferty firm, które proponujš poœrednictwo w znajdowaniu klientów zainteresowanych uzyskaniem odszkodowania.

„Witam, poszukuję adwokata do współpracy przy uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych. Pozyskuję klientów, podpisuję z nimi umowy i przekazuję sprawę do adwokata. Większoœć spraw kierowana jest do sšdu, dlatego zależy mi na dużym doœwiadczeniu adwokata w tej kwestii. Wynagrodzenie procentowe od otrzymanego odszkodowania 50/50 plus wynagrodzenie za zastępstwo procesowe dzielone również 50/50. Pozdrawiam, Paweł" – to jeden z mejli.

Wbrew etyce

– Traktuję to jako namawianie do złamania zasad etyki adwokackiej – mówi „Rz" Rafał Dębowski, członek Naczelnej Rady Adwokackiej. – Zgodnie z nimi członkowie palestry nie mogš bowiem ani korzystać z płatnego poœrednictwa w pozyskiwaniu klientów, ani pobierać wynagrodzenia wyłšcznie prowizyjnego. 50 proc. wynagrodzenia za zastępstwo procesowe proponujš prawnikom niektóre firmy pozyskujšce klientów walczšcych o odszkodowanie
Taka próba pozyskiwania klientów do współpracy oburza także Dariusza Sałajewskiego, wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. – Mam nadzieję, że radcy nie odpowiadajš na takie oferty, byłoby to niewštpliwie sprzeczne z zasadami etyki – uważa. I wskazuje m.in. przepis zakazujšcy korzystania z płatnego poœrednictwa w pozyskiwaniu klientów.

Niegodne metody

– Wiele wštpliwoœci budzi także sposób pozyskiwania klientów przez takie firmy. Jeœli byliby oni namawiani do podpisania umowy, np. tuż po wypadku komunikacyjnym czy w trakcie pobytu w szpitalu (informacje o takich sposobach działania kancelarii odszkodowawczych docierajš co jakiœ czas do opinii publicznej), to mielibyœmy do czynienia z naruszeniem fundamentalnej dla radców zasady – godnoœci – dodaje Sałajewski. Kancelarie odszkodowawcze działajš na rynku od kilku lat. – Sš kancelarie o ustabilizowanej pozycji, które nie sięgajš do tego typu metod jak masowe wysyłanie mejli do prawników z zaproszeniem do współpracy – przekonuje Bartłomiej Krupa, prezes Polskiej Izby Doradców i Poœredników Ubezpieczeń. – Byłoby to nie tylko w złym tonie, ale i niecelowe. Poważne kancelarie odszkodowawcze współpracujš ze stałym sztabem radców i adwokatów, m.in. moja. Jest to podwykonawstwo, nie poœrednictwo – wyjaœnia. Sprawami zwišzanymi z funkcjonowaniem kancelarii i doradców odszkodowawczych zajmował się wielokrotnie rzecznik ubezpieczonych. – Te firmy nie sš jednorodne – mówi Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. – Sš takie, które wykonujš dobrš i profesjonalnš pracę, pomagajšc poszkodowanym w uzyskiwaniu œwiadczeń na wysokim poziomie. Ale zdarzajš się też patologie. Dlatego działalnoœć kancelarii odszkodowawczych wymaga pilnego uregulowania. W Ministerstwie Finansów prace nad tym zostały zawieszone. Dziœ jest w modzie deregulacja i siłš rzeczy trudniejsza staje się dyskusja na temat reglamentacji – uważa. Zwraca uwagę, że mejle z nieetycznymi propozycjami powinny oburzać adwokatów i radców i wywoływać reakcję samorzšdów, ale też wskazuje, że wielu profesjonalnych prawników z obopólnym zadowoleniem na stałe współpracuje z rzetelnymi kancelariami odszkodowawczymi. Masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: k.borowska@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL