Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Hotele

Polska złowiona w światowe sieci hoteli

Bristol po remocie wszedł do sieci Luxury Collection
materiały prasowe
Polskie marki hotelowe w odwrocie. W ubiegłym roku tylko jedna – Hotele DeSilva – przyłšczyła dwa nowe obiekty. Rynek opanowujš tymczasem sieci międzynarodowe
W ubiegłym roku do międzynarodowych marek należała zdecydowana większoœć nowo otwieranych hoteli. Polskie sieci co prawda powiększyły łšcznš liczbę pokojów o przeszło pół tysišca, ale stało się tak w wyniku rozbudowy istniejšcych obiektów. Według branżowego serwisu e-hotelarstwo.com jedyna polska sieć, która w 2012 r. się powiększyła, to Hotele DeSilva, które wzięły w dzierżawę dwa obiekty ze 124 pokojami od Polskiego Holdingu Nieruchomoœci.

Brakuje kapitału

Jednš z przyczyn stagnacji jest brak kapitału na inwestowanie we własne hotele. Kolejnš – brak sprawdzonego i popartego dobrymi wynikami sieciowego know-how, który mógłby przełamać nieufnoœć polskich właœcicieli hoteli niezależnych.
– Stagnacja krajowych sieci hotelowych jest pochodnš etapu rozwoju polskiego rynku – uważa Andrzej Szafrański, analityk branży hotelarskiej. Na przykład na œwiecie sieć Best Western – podobnie jak markowe porozumienia hoteli niezależnych – traci hotele. W cišgu ostatnich pięciu lat liczba hoteli należšcych do Best Western International zmniejszyła się prawie o 2 procent, bo zdaniem częœci hotelarzy taka forma współdziałania nie zapewnia im odpowiedniej efektywnoœci. Tymczasem w Polsce Best Western dynamicznie się rozwija. – To pokazuje, że nasz rynek jest na jeszcze wczeœniejszym etapie rozwoju – twierdzi Szafrański. Według serwisu e-hotelarstwo.com najwięcej nowych pokojów włšczył w ubiegłym roku do sieci Accor, do którego należy Orbis. Przybyło mu w sumie szeœć hoteli, w tym cztery nowe – łšcznie 775 pokojów.  Na drugim miejscu znalazł się Best Western – siedem hoteli z 414 pokojami, a na trzecim Louvre Hotels Group – trzy hotele i 398 pokojów. Kolejne sieci to InterContinental Hotels Group – trzy hotele, 381 pokojów, oraz Hilton Worldwide – dwa hotele, 205 pokojów. W tym samym czasie takie brandy jak Qubus Hotels, Focus, Comfort Express czy największa polska marka Gromada nie otworzyły ani jednego hotelu. Ta ostatnia przechodzi właœnie restrukturyzację i pozbywa się nierentownych obiektów: w końcu grudnia podpisała umowę o sprzedaży obiektów w Ostrowcu Œwiętokrzyskim i Przemyœlu.

Ekspansja z zagranicy

Według Jana Błońskiego, prezesa Gromady, polski rynek hotelowy jest wcišż na etapie zbierania doœwiadczeń. Obcišża go także przeszłoœć, gdy system sieciowy rozwijał się na œwiecie, w Polsce istniały tylko dwie – Orbis i Gromada – których funkcjonowanie nie miało wiele wspólnego z wolnym rynkiem. – Brak zaufania polskich przedsiębiorców do potencjalnych partnerów jest pochodnš systemu centralnie kierowanego i pierwszych lat dzikiego kapitalizmu – tłumaczy Błoński. Korzystajš na tym sieci zagraniczne. – Polska jest na celowniku globalnych marek hotelowych ze względu na duży potencjał oraz niski wskaŸnik usieciowienia. Gdy w USA sięga on 70 proc., a w wielu krajach Unii Europejskiej przekracza 30 proc., u nas wynosi zaledwie 13 proc. – mówi Janusz Mitulski, partner Horwath HTL, globalnej firmy doradczej działajšcej w branży hotelarskiej, wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Widoczna jest zwłaszcza ekspansja Hiltona, który w Polsce ma już pięć hoteli (w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Rzeszowie i Œwinoujœciu), a w planach ma szeœć kolejnych. Z kolei dziesięć nowych obiektów chce w cišgu czterech lat uruchomić Louvre Hotels Group.

Polski potencjał

Przewiduje się, że do zagranicznych sieci będš przystępować hotele niezależne. Za znanš markš podšża bowiem know-how, dostęp do systemów szkoleniowych, sprzedaży, marketingu i zarzšdzania, ale także do kredytów. W taki sposób ma się w Polsce rozwijać m.in. francuski Accor, do którego należy Orbis. Co czeka rynek w tym roku? Jak prognozuje Adam Konieczny z międzynarodowej firmy doradczej Christie + Co, nadal rozwijać się będš hotele budżetowe takie jak B & B, Campanile czy Ibis. – Spodziewamy się również rozwoju franszyz dużych sieci hotelowych jak Accor czy Best Western, w szczególnoœci w relacji do istniejšcych hoteli – twierdzi Konieczny. Jego zdaniem dobrych wyników może się spodziewać rynek hotelowy w Warszawie, gdzie wzrost frekwencji przyniesie otwarcie połšczeń lotniczych Emirates oraz Qatar Airways i rozwój nowych połšczeń Ryanair. Polski rynek się rozwija, ale nierównomiernie Polska branża hotelarska wyrasta na lidera w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Według firmy badawczej STR Global wykorzystanie pokojów w polskich hotelach kształtuje się na poziomie 61,2 proc., prawie o 3 proc. wyższym niż przed rokiem, i przewyższa œredniš w sšsiednich krajach regionu, która wynosi 60,4 procent. We wrzeœniu w Warszawie frekwencja osišgnęła 68,6 procent. – W Warszawie nocujš głównie ludzie podróżujšcy służbowo i mimo kryzysu stolica Polski ma się dobrze – mówi Frédéric Le Fichoux, partner i szef działu hotelarstwa na Europę Œrodkowš i Wschodniš w Cushman & Wakefield. Nie wszędzie jest jednak tak dobrze. Lepsze wyniki odnotowujš przede wszystkim hotele sieciowe w dużych miastach, które ze względu na profil goœci sš silniej zwišzane z rynkiem europejskim czy œwiatowym niż krajowym. Ale rynek hotelarski w Polsce mocno roœnie. W cišgu ostatnich pięciu lat liczba hoteli zwiększyła się przeszło o 41 proc., a pokojów hotelowych o 47 procent. Najszybciej przybywało hoteli w najwyższych kategoriach: pomiędzy lipcem 2007 roku, a lipcem 2012 liczba najdroższych hoteli 5-gwiazdkowych wzrosła z 27 do 46, tj. o przeszło 70 proc. Jeszcze wyżej poszybowała liczba hoteli 4-gwiazdkowych: z 93 do 221. O przeszło połowę przybyło obiektów z trzema gwiazdkami, o ponad 19 procent – z dwiema. Tylko najtańsze, 1-gwiazdkowe hotele, odnotowały słaby, jednocyfrowy wzrost: o 7,5 proc. (ze 199 na 214 obiektów). Obecnie cały polski rynek liczy 2102 hotele, a w branży panuje przekonanie, że dalej będzie się rozwijał, choć już nie w takim tempie. Rosła będzie przede wszystkim liczba obiektów sieciowych. Jeœli jeszcze w 2007 roku w polskich sieciach działało 100 hoteli z 11,1 tys. pokojów, to obecnie ich liczba zwiększyła się do 139 i 15,8 tys. pokojów. Dziœ hotele sieciowe stanowiš nieco ponad jednš pištš całego rynku. Bardzo dobrze rozwija się segment hoteli luksusowych. InterContinental Hotel Group ma w planach lub w budowie 19 obiektów, Hilton Worldwide – 7, Marriott International oraz Rezidor Hotel Group – po 2. Hilton uruchomi hotel Hampton by Hilton Warsaw, który ma być największym obiektem tej marki w Europie. Do luksusowej sieci hotelarskiej, Luxury Collection, dołšczył warszawski Bristol. Za dwa lata Bristol będzie miał tuż obok konkurenta - w tym roku ma się rozpoczšć generalny remont Hotelu Europejski, który wejdzie do sieci Raffles Hotels & Resorts.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL