Praca, emerytury, renty

Po becikowe do gminy z zaświadczeniem o dochodach

www.sxc.hu
Rodzice wnioskujący o zapomogę muszą złożyć taki sam wniosek w każdej gminie
By otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka należy złożyć wniosek, którego wzór określa nowe rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu ubiegania się o świadczenia rodzinne. Do tej pory ośrodki pomocy społecznej same opracowywały takie formularze. Rozporządzenie ministra pracy określa także, jakie dokumenty trzeba do nich dołączyć. Jest to m.in. zaświadczenie z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu, zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Od początku stycznia na becikowe mogą liczyć tylko te rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 1922 zł miesięcznie. Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka nie została zmieniona. Wciąż wynosi 1 tys. zł.  Jeżeli dziecko przyszło na świat w 2012 r., choćby na minutę przed północą, jednorazowa zapomoga przysługuje bez względu na dochód. W takim wypadku do wniosku nie trzeba dołączać zaświadczenia ani oświadczenia o dochodzie. podstawa prawna
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne; Dz. U. z 3 stycznia, poz. 3
Źródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL