Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kosmos

Biologia nie z tej ziemi

Tak artysta wyobraża sobie superziemię – planetę GJ 1214b
NASA
Rok 2013 będzie przełomowy. Odkryjemy odległš planetę, na której istnieje życie – prognozujš naukowcy.
W cišgu kilku ostatnich lat  badacze odnajdywali globy podobne do Ziemi rozmiarem lub takie, gdzie przynajmniej temperatura na powierzchni była podobna. Ale cišgle brakuje planety, która byłaby prawdziwš kopiš naszego œwiata. – Jestem absolutnie przekonany, że pierwsza kopia Ziemi zostanie odkryta w przyszłym roku – powiedział portalowi Space.com Abel Mendez, szef Planetary Habitability Laboratory na Uniwersytecie Portoryko w Arecibo. Pierwsza egzoplaneta (tak astronomowie nazywajš globy spoza Układu Słonecznego) odkryta została na orbicie gwiazdy podobnej do Słońca w 1995 roku. Dziœ jest już znanych ponad 800 egzoplanet.

Niepełny katalog

Od czasu premiery w marcu 2009 roku Kosmiczny Teleskop Kepler wytypował już 2,3 tys. planet potencjalnie zamieszkanych. Do tej pory naukowcy potwierdzili zaledwie 100, ale szacujš, że co najmniej 80 proc. okaże się prawdziwymi odkryciami. Pierwsze poznane egzoplanety były goršcymi gazowymi olbrzymami, podobnymi do Jowisza, przemierzajšcymi orbity bardzo blisko swoich macierzystych gwiazd. Na poczštku poszukiwań były jedynymi obiektami, które można było wykryć, nadal sš zresztš najłatwiejsze do zidentyfikowania. Ale z czasem coraz doskonalsze instrumenty pozwoliły łowcom planet udoskonalić techniki poszukiwań, umożliwiajšc odkrywanie mniejszych i bardziej odległych od swoich gwiazd planet tych najbardziej poszukiwanych – podobnych do naszej Ziemi. Na przykład w grudniu ubiegłego roku teleskop Kepler umożliwił badaczom odkrycie planety 2,4 razy większej od Ziemi, kršżšcej wokół swojej gwiazdy w tzw. ekosferze. To taka odległoœć planety od gwiazdy, w której nie jest ani za goršco, ani za zimno, aby woda utrzymała się w stanie ciekłym. Planeta Kepler-22b jest jednš z dziewięciu wytypowanych przez zespół Mendeza odległych planet, które mogš być zamieszkane. Ale jak dotšd żadna z tych, które znalazły się w katalogu sporzšdzonym przez Mendeza, nie jest wystarczajšco mała, aby mogła być prawdziwš bliŸniaczkš Ziemi. Garstka znanych egzoplanet wielkoœci Ziemi pędzi po orbitach zbyt bliskich gwiazd, aby mogło istnieć tam życie. Ale Mendez jest pewny, że dostrzeżenie małej skalistej planety w strefie nadajšcej się do życia to tylko kwestia czasu. Nie jest jedynym badaczem, który tak sšdzi. – Odkrycie pierwszej planety o pasujšcym do teorii rozmiarze, której orbita jest odpowiednia dla życia, może być ogłoszone w 2013 roku – przekonuje Geoff Marcy, członek zespołu teleskopu Kepler, weteran łowców planet z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

Zaburzenie wirowania

Mendez i Marcy prognozujš, że przełom przyniosš coraz dokładniejsze analizy jasnoœci gwiazd przez teleskop Keplera. Instrument wykrywa niewielkie wahania w œwietle odległego słońca spowodowane przysłanianiem go przez przechodzšcš na jego tle planetę. Aby można było mówić o jakiejœ obcej Ziemi, charakterystyczne „przygaœnięcie" gwiazdy musi być zarejestrowane przynajmniej trzy razy. Cišgłe udoskonalanie technologii rejestrowania zaćmień gwiazd pozwala naukowcom znajdować planety tam, gdzie dotychczas nie było to możliwe. Ale odkrycie odległego zamieszkanego œwiata (choćby przez mikroby) nie musi pochodzić z obserwacji na orbicie. Duże szanse na odkrycie majš badacze analizujšcy obraz uzyskany przez instrument zwany HARPS (skrót od High Accuracy Radial velocity Planet Searcher), który zainstalowany jest na 3,6-metrowym teleskopie Europejskiego Obserwatorium Południowego w Chile. Za pomocš HARPS naukowcy już odkryli kilku kandydatów na zamieszkane œwiaty. HARPS pozwala naukowcom wykrywać maleńkie zakłócenia w wirowaniu gwiazd spowodowane przez towarzyszšce mu planety.

Wspólny cel

– HARPS powinien być w stanie znaleŸć najciekawsze bliŸniaki Ziemi, znajdujšce się stosunkowo blisko nas – powiedział Mendez. – Większoœć planet w polu obserwacji teleskopu Kepler jest zbyt daleko, aby scharakteryzować je szczegółowo. Połšczenie obserwacji wrażliwego instrumentu HARPS i Keplera może przynieœć znakomite wyniki. Naukowcy przewidujš, że pierwsza bliŸniaczka Ziemi znajdzie się gdzieœ blisko – w naszej Drodze Mlecznej. – Spoœród 200 miliardów gwiazd co najmniej 50 miliardów ma jakieœ planety, jeœli nie więcej – szacuje Mikko Tuomi z Uniwersytetu Hertfordshire w Wielkiej Brytanii. – Zakładajšc, że jedna na 10 tys. jest podobna do Ziemi, otrzymamy 5 mln takich planet – dodaje Tuomi, który prowadzi zespół badajšcy kandydatki na nadajšce się do zamieszkania planety. Wœród obiektów badanych przez jego współpracowników sš egzoplanety kršżšce wokół gwiazdy Tau Ceti 11,9 roku œwietlnego od Ziemi. Potwierdzone odkrycie pierwszej bliŸniaczki Ziemi może mieć ogromne znaczenie dla ludzkoœci. – Zaczniemy spoglšdać w nocne niebo, tak jak dziœ patrzymy na rozległy ocean – podkreœla Marcy. – Będziemy już wiedzieć, że kosmiczny ocean zawiera wyspy i kontynenty zamieszkane zarówno przez prymitywne formy życia, jak i cywilizacje. Badacz uważa, że znalezienie życia przyspieszy zainteresowanie badaniem kosmosu poza Układem Słonecznym. – Ludzkoœć zamknie oczy i odpłynie na Alfa Centauri – przewiduje Marcy. – Będzie to wielki krok dla naszego gatunku. Wysyłanie zautomatyzowanych sond do najbliższych gwiazd będzie stanowić największš przygodę, jakš my, ludzie, kiedykolwiek przeżywaliœmy. To ogromne przedsięwzięcie wymagać będzie współpracy i wkładu ze strony największych państw na całym œwiecie. Czynišc tak, wzmocnimy poczucie naszego wspólnego celu tu, na Ziemi – przekonuje naukowiec.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL