Minimalne wynagrodzenie netto w 2013 r.

aktualizacja: 28.12.2012, 02:00
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe  w 2...
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe w 2013 r.
Foto: Rzeczpospolita

Coroczna zwyżka minimalnej pensji nie oznacza, że wszyscy pracownicy opłacani najniższą stawką dostaną tyle samo. Zależy to od przysługujących im kosztów uzyskania przychodów i od tego, czy złożyli PIT-2.

Jest sześć wersji minimalnego wynagrodzenia netto, czyli kwot wypłacanych zatrudnionym zarabiającym najmniej:
- dla pracownika z podstawowymi kosztami uzyskania przychodów, który złożył PIT-2,
- dla pracownika z podstawowymi kosztami, który nie złożył PIT-2,
- dla pracownika z podwyższonymi kosztami uzyskania przychodów, który złożył PIT-2,
- dla pracownika z podwyższonymi kosztami uzyskania przychodów, który nie złożył PIT-2,
- dla pracownika z 50-procentowymi kosztami uzyskania przychodów, który złożył PIT-2,
- dla pracownika z 50-procentowymi kosztami, który nie złożył PIT-2.
Aby wyliczyć wartości minimalnego wynagrodzenia netto we wszystkich opcjach, przypomnijmy niezbędne do tego wskaźniki i parametry obowiązujące w 2013 r.
Nie zmieni się przy tym wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe.
W 2013 r. do zatrudnionych będziemy też stosować te same co w 2012 r. koszty uzyskania przychodów:
- podstawowe 111,25 zł miesięcznie, a rocznie maksymalnie:
– 1335 zł dla pracownika, który w roku podatkowym uzyskiwał przychody tylko z jednego stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy czy pracy nakładczej,
– 2002,05 zł dla pracownika, który w roku podatkowym uzyskiwał przychody z więcej niż jednego stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy czy pracy nakładczej;
- podwyższone 139,06 zł miesięcznie dla pracownika, którego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania leży poza miejscowością, gdzie znajduje się zakład pracy, i który nie dostawał dodatku za rozłąkę; rocznie maksymalnie:
– 1668,72 zł dla pracownika, który w roku podatkowym uzyskiwał przychody tylko z jednego stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy czy pracy nakładczej,
– 2502,56 zł dla pracownika, który w roku podatkowym uzyskiwał przychody z więcej niż jednego stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy czy pracy nakładczej.
Na kształt listy płac w 2013 r. wpłynie również to, czy zatrudniony złożył pracodawcy przed  pierwszą wypłatą w roku kalendarzowym oświadczenie PIT-2 pracodawcy, uprawniające go do pomniejszania co miesiąc jego zaliczek na podatek dochodowy o ulgę 46,33 zł. W oświadczeniu tym podwładny deklaruje, że:
- nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
- nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
- nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach,
- nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.
Na podstawie tego pisma zakład stosuje miesięczną ulgę  46,33 zł do czasu, aż pracownik złoży kolejne oświadczenie – o  zmianie stanu faktycznego wynikającego z pierwotnej informacji.
Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy stron nie łączy już stosunek pracy. Wówczas szef nie strąca z zaliczki pobieranej od przychodów byłego podwładnego kwoty 46,33 zł miesięcznie (pismo rzecznika prasowego Ministerstwa Finansów z 17 stycznia 2011 r. oraz interpretacja I US Łódź-Bałuty z 22 maja 2007 r., I USB XVI/ 415/34/07).
Teraz możemy już obliczyć minimalne płace netto obowiązujące w 2013 r. >patrz tabelki.
Jeśli firma reguluje załodze wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca, zatrudnionemu opłacanemu według minimalnej płacy za pracę w grudniu 2012 r. daje starą stawkę minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w tym roku, czyli odpowiednio 1500 zł brutto albo 1200 zł brutto.
Stosuje tu bowiem jedną z podstawowych zasad prawa pracy, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną (art. 80 kodeksu pracy). Dotyczy to też wyrównania poborów do  poziomu minimalnej gaży. Jeśli odnosi się ono do pracy świadczonej w grudniu 2012 r., uzupełnienia dokonujemy na podstawie minimalnego wynagrodzenia właściwego dla  2012 r.
Przykład
Pani Monika zatrudniona w spółce od sześciu lat na pół etatu dostaje minimalną pensję.
W grudniu 2012 r. powinna przepracować 76 godzin, a faktycznie przepracowała 52 godziny z powodu choroby. Za pracę w grudniu 2012 r. uzyskała 10 stycznia 2013 r. łącznie 499 zł wynagrodzenia brutto. Czy powinna dostać wyrównanie do poziomu minimalnego wynagrodzenia, a jeśli tak – to według jakiej stawki minimalnej (starej czy nowej)?
Bez wątpienia ewentualne uzupełnienie należy ustalić na podstawie minimalnego wynagrodzenia z 2012 r. (1500 zł brutto). Aby określić, czy jest to konieczne, obliczamy po kolei:
- minimalną stawkę pensji w grudniu 2012 r.; w tym celu minimalne wynagrodzenie obowiązujące w tym miesiącu, dzielimy przez nominał czasu pracy tego miesiąca
1500 zł : 152 godz. = 9,87 zł
- faktyczną stawkę wynagrodzenia otrzymaną za grudzień 2012 r.; faktycznie wypłaconą płacę za ten miesiąc dzielimy przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w grudniu 2012 r.
499 zł : 52 godz. = 9,60 zł
- ewentualne wyrównanie do poziomu minimalnego wynagrodzenia, od minimalnej stawki odejmujemy faktyczną, a jeśli wynik jest dodatni – mnożymy przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w grudniu 2012 r.
9,87 zł – 9,60 = 0,27 zł
0,27 zł x 52 godziny = 14,04 zł.
Za pracę w grudniu 2012 r. pani Monice przysługuje 14,04 zł wyrównania do wysokości minimalnej pensji z 2012 r.
Komentarz dnia
Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" [Poprzednia wersja obowiązująca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE