Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nagroda 'Rzeczpospolitej' im. Jerzego Giedroycia

Nagroda im. Giedroycia dla Nowaka i Snydera

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Andrzej Nowak i Timothy Snyder to laureaci tegorocznej, XII edycji Nagrody „Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia
Nagroda im. Jerzego Giedroycia przyznawana jest od 2001 roku za działalnoœć w imię polskiej racji stanu. Redakcja „Rzeczpospolitej" ustanowiła jš w pierwszš rocznicę œmierci tego polskiego patrioty, dalekowzrocznego polityka, twórcy „Kultury" i Instytutu Literackiego w Paryżu, będšcego ważnym punktem odniesienia dla emigracji polskiej oraz opozycji w PRL. Sylwetki lauraetów:
Andrzej Nowak: Adwokat republikańskiego dziedzictwa
Timothy Snyder: Nasz człowiek w Ameryce
Wyróżnienie jego imienia otrzymujš osoby lub instytucje, które w swojej działalnoœci publicznej kierujš się zasadami wytyczonymi przez Giedroycia. Należš do nich: bezinteresowna troska o sprawy publiczne, prowadzenie polityki pojętej jako służba krajowi, a nie partykularnym interesom, umacnianie pozycji Polski we Wspólnocie Europejskiej, podtrzymywanie dobrych stosunków z narodami Europy Wschodniej, a także praca nad rozwojem polskiej niepodległoœciowej myœli politycznej.  
Andrzej Nowak to profesor historii z Uniwersytetu Jagiellońskiego, publicysta i sowietolog. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie historiš politycznš i myœlš politycznš Europy Wschodniej XIX – XX wieku. Jest znawcš historii stosunków polsko-rosyjskich. Od 1994 roku do 2012 był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Arcana".   Timothy Snyder to amerykański profesor historii z Uniwersytetu Yale, znawca historii Europy Œrodkowej i Wschodniej, autor takich publikacji, jak „Rekonstrukcja narodów: Polska, Ukraina, Litwa i Białoruœ, 1569 – 1999", „Czerwony Ksišżę", „Skrwawione ziemie". Patronat nad wydarzeniem objšł prezydent RP Bronisław Komorowski. Nagroda im. Giedroycia dla Nowaka i Snydera - obejrzyj relację   Timothy Snyder: Giedroyc był krytyczny wobec własnego narodu   Andrzej Nowak: Nagroda ma dla mnie wymiar osobisty
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL