Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Spór o ubój rytualny

Naukowcy przeciwko ubojowi rytualnemu

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Kilkudziesięciu polskich naukowców podpisało list do premiera Donalda Tuska przeciwko dopuszczalnoœci uboju rytualnego
"Oœwiadczamy, że nie łšczš nas żadne finansowe lub służbowe zwišzki z podmiotami bezpoœrednio lub poœrednio czerpišcymi korzyœci z praktyki uboju rytualnego, i nie kierujemy się jakimikolwiek uprzedzeniami religijnymi, kulturowymi lub narodowoœciowymi" - piszš sygnatariusze listu. Powołujšc się na "badania rzeczywistego przebiegu uboju rytualnego w rzeŸniach" naukowcy oceniajš, że "ubój dokonywany poprzez podrzynanie gardła i wykrwawianie bez pozbawienia œwiadomoœci jest w najwyższym stopniu niehumanitarny i powoduje zadawanie zwierzętom trudnych do wyobrażenia męczarni". "Praktykowane w Polsce  krępowanie zwierzęcia połšczone z odwracaniem go do góry nogami w tzw. klatkach obrotowych wywołuje najwyższy znany poziom hormonów stresu (œwiadczšcy o stanie ekstremalnej paniki),  a także sprzyja wlewaniu się krwi i zawartoœci żołšdka do przeciętej tchawicy konajšcego zwierzęcia. Przy samym podrzynaniu szyi tzn. skóry, mięœni, tchawicy, przełyku oraz trzech par nerwów, zwierzęta poddawane ubojowi rytualnemu odczuwajš ból pochodzšcy z zakończeń bólowych i przeciętych nerwów. Potwierdziły to badania elektroencefalogramów cielšt przez zespół z Massey University w Nowej Zelandii. Wbrew twierdzeniom przedstawicieli zwišzków wyznaniowych, jakoby ubój rytualny dokonywany był jednym cięciem,  badania przeprowadzone przez ekspertów z Royal Veterinary College (Hatfield, UK) wykazały, że œrednia liczba cieć w przypadku uboju rytualnego krów wynosiła 3,2 przy szechicie i 5,2 przy halalu. Raport z kilkuletniego, przekrojowego, europejskiego projektu badawczego Dialrel (przeprowadzonego w latach 2008-2010) wykazał, że w uboju rytualnym owiec dokonywanych jest 1-6 cięć, a w uboju rytualnym krów od 1 do nawet 60 (!) cięć" - opisujš autorzy listu. Zwracajš uwagę na to, że cierpienie zwierzęcia trudno jest mierzyć, ponieważ "unieruchomione zwierzę z powodu przeciętej tchawicy traci możliwoœć jakiejkolwiek wokalizacji bólu (ryczenia, beczenia)".
"Apelujemy aby podejmujšc decyzję w sprawie uboju rytualnego wzišł Pan pod uwagę fakty ustalone w wyniku wielu zespołowych badań naukowych. (...) Podkreœlamy, że nasze stanowisko nie jest dyktowane jakškolwiek niechęciš wobec rytuałów lub praktyk religijnych lecz wyłšcznie opartym o wiedzę naukowš sprzeciwem moralnym wobec skrajnych form okrucieństwa wobec zwierzšt, jako istot zdolnych do odczuwania cierpień, bólu i strachu" - czytamy w liœcie. Resort rolnictwa chce zalegalizować rytualny ubój zwierzšt
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL