Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Na pomoc fokom i morświnom

Foka szara
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Już od trzech lat wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF niosš pomoc morskim ssakom
W program monitorowania polskiego wybrzeża i obserwowania fok i morœwinów zaangażowało się przez ten czas ponad 40 wolontariuszy, od 2010 roku zarejestrowano ponad tysišc obserwacji fok szarych, pospolitych i obršczkowanych i kilka - morœwinów. Rola wolontariuszy polega przede wszystkim na patrolowaniu wybrzeża i reagowaniu na zgłoszenia o znalezieniu morskiego ssaka na plaży. Wolontariusz jak najszybciej powinien dotrzeć na miejsce zdarzenia i - jeœli jest taka potrzeba - udzielić zwierzęciu pierwszej pomocy. Często bowiem zdarza się, że na przykład foka, jako zwierzę wodno-lšdowe, po prostu na brzegu odpoczywa. Jeœli jednak jest chora - wolontariusze zorganizujš dla zwierzęcia fachowš opiekę i transport do helskiego fokarium, gdzie przejdzie odpowiednie leczenie i rehabilitację. A po wyzdrowieniu - wróci do morza, jak to się  stało z Darkš, Kasiš, Mikš, Orzechówkš i Sobisiem.
Zdarza się jednak, że zgłoszenie dotyczy znalezienia innego morskiego ssaka, który w przeciwieństwie do foki na brzeg z własnej woli nie wychodzi -  morœwina. Jeœli ten spokrewniony z delfinem ssak przebywa poza swoim naturalnym œrodowiskiem, oznacza, że jest chory. Wtedy udzielenie szybkie powiadomienie wolontariuszy i udzielenie zwierzęciu fachowej pomocy może uratować mu życie. Ważne jest także alarmowanie wolontariuszy z WWF o znalezieniu martwych morœwinów - jest to podstawa badań o przyczynach œmiertelnoœci tych zwierzšt, których populacja w Bałtyku maleje w zastraszajšcym tempie. W przypadku zaobserwowania foki lub morœwina należy jak najszybciej zadzwonić pod numer telefonu 795 536 009. Jeżeli zwierzę jest żywe, powinniœmy mu zapewnić spokój i powstrzymać ludzi od pochodzenia w jego kierunku, do czasu przybycia wolontariusza WWF. Osoby zaangażowane w działalnoœć Błękitnego Patrolu WWF odgrywajš ogromnš rolę w chronieniu bałtyckich ssaków i ich siedlisk. Wolontariusze zwykle pochodzš z nadmorskich miejscowoœci, patrolujš dziesięciokilometrowy odcinek wybrzeża, ale także monitorujš stan œrodowiska naturalnego w swoim sšsiedztwie. Na poczštku stycznia 2013 roku ruszy rekrutacja do Błękitnego Patrolu - liczba wolontariuszy ma się zwiększyć do 200. Będš poszukiwane osoby, które zajmš się patrolowaniem najsłabiej zaludnionych odcinków wybrzeża, z dala od większych miast, a ich obowišzki zostanš poszerzone o monitorowanie rzadkich gatunków ptaków. Działalnoœć Błękitnego Patrolu WWF jest możliwa dzięki realizacji projektu „Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce" (w skrócie „Ssaki bałtyckie") współfinansowanego przez Unię Europejskš ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i œrodowisko". Partnerami projektu sš: Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
ródło: WWF

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL