Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Sędzia z Poznania wydalona z zawodu za niedokładne zbadanie sprawy

Fotorzepa, Robert Gardziński
Sędzia, która zgodziła się na zawarcie ugody bez dokładnego zbadania sprawy, będzie wydalona z zawodu - orzekł dziœ poznański sšd apelacyjny. Decyzjš sędzi pienišdze, 6 mln zł które powinny trafić do wierzycieli, zostały przeznaczone na alimenty
Sšd apelacyjny ocenił, że sędzia, podejmujšc decyzję, wykazała się "rażšcym niedbalstwem" i nie może sprawować swojego urzędu. Sprawa dotyczyła nieruchomoœci w centrum Poznania, którš chciał kupić zagraniczny inwestor. Właœciciel kamienicy wzišł 6 mln zł zaliczki, ale ostatecznie umowy nie podpisał, odmówił też oddania zaliczki. Inwestor nie jest w stanie odzyskać pieniędzy, bo właœciciel kamienicy zawarł przed sšdem ugodę z matkš jego dzieci; zgodnie z umowš zobowišzał się m.in. zapłacić jej łšcznie ponad 6 mln zł zaległych alimentów. "Sędzia wyraziła zgodę na zawarcie ugody w sytuacji, w której należało się dokładniej przyjrzeć sprawie. Ta ugoda spowodowała niemożnoœć dochodzenia przez osoby trzecie zasšdzonych roszczeń" - powiedział w œrodę PAP Jarema Sawiński, rzecznik dyscyplinarny Sšdu Okręgowego w Poznaniu, który prowadził postępowanie w sprawie sędzi.
Jak powiedział w œrodę sędzia sšdu apelacyjnego Bogdan Wysocki, w sprawie doszło do rażšcego niedbalstwa. "Sędzia powinna bez najmniejszych przeszkód przewidzieć cel działania stron ugody, jej sprzecznoœć z przepisami prawa. Mamy do czynienia z rażšcym niedbalstwem po stronie sędziego. Nie znaleŸliœmy w istocie żadnych okolicznoœci łagodzšcych, by wymierzyć karę niższš niż kara złożenia z urzędu" - powiedział sędzia Bogdan Wysocki. "Nie mówimy tutaj tylko o skutkach w postaci istotnego naruszenia usprawiedliwionych praw innych osób. Nie możemy abstrahować od dotkliwych skutków ujemnych dla wymiaru sprawiedliwoœci i wizerunku tego wymiaru sprawiedliwoœci" - dodał. Wierzyciele Władysława W. będš mogli domagać się odszkodowania od Skarbu Państwa. Wydalenie z zawodu to najostrzejsza kara dyscyplinarna dla sędziego. Inne kary to: upomnienie, nagana, przeniesienie na inne stanowisko lub do innego sšdu. Orzeczenie sšdu apelacyjnego jest nieprawomocne, sędzi przysługuje odwołanie do Sšdu Najwyższego.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL