Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra osobiste

Natalia Siwiec nie chce firmować reklamy intymnego wybielacza

www.allegro.pl
Podkradanie wizerunku kosztuje, a krzywdzšce wykorzystanie kosztuje dodatkowo. Jeœli więc Natalia Siwiec nie sprzedała swojego wizerunku do reklamy kosmetyków wybielacza do intymnych miejsc, by nie używać dokładnych okreœleń, to ma duże szanse na odszkodowanie i zadoœćuczynienie
— Nie brałam udziału w tej reklamie, pisałam już w sprawie tego ogłoszenia do prawników, zdjęcie zostało wykorzystane bez mojej wiedzy i zgody. Nie chciałabym nawet, żebyœcie wspominali markę specyfiku, ponieważ nie chcę im robić reklamy — cytujš wyraŸnie zdenerwowanš celebrytkę portale.

Nie tylko zdjęcie

Przypomnijmy, że celebrycka kariera Natalii Siwiec wybuchała podczas Euro 2012, gdy fotoreporterzy wypatrzyli jš wœród kibiców. Niezależnie od tego, jak szeroka jest jej popularnoœć, kwestie prawne sš równie doniosłe, jak w przypadku niekwestionowanej gwiazdy. Przed kilkunastoma laty nikomu nieznana kobieta wytoczyła znanemu towarzystwu ubezpieczeniowemu proces za użycie jej zdjęcia dla zilustrowania kalendarza reklamowego.
W tym wypadku mamy do czynienia z ewidentnie komercyjnym wykorzystaniem wizerunku. Zgodnie z art. 81 prawa autorskiego (choć wizerunek zaliczany jest do dóbr osobistych, a nie praw autorskich) rozpowszechnianie wizerunku wymaga - poza pewnymi wyjštkami - zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Siwiec mogłaby więc domagać się odszkodowania za komercyjne wykorzystanie wizerunku. Na rynku reklamowym wizerunek danego celebryty ma okreœlona wartoœć: cena zależy od produktu, sposobu wykorzystania, rodzaju, czasu, mediów itp. itd. Tu wizerunek traktowany jest jak towar. Ktoœ kto korzysta z niego powinien za to zapłacić.

Krzywda też ma cenę

Ale to nie wszystko: — Ze względu na charakter tej reklamy i produktu można uznać, że wykorzystanie wizerunku jest krzywdzšce, uderza w renomę, czeœć celebryty. Wtedy można byłoby  domagać się nie tylko zaniechania dalszego wykorzystywania, ale też przeprosin i zadoœćuczynienia — wskazuje adwokat Krzysztof Czyżewski, zajmujšcy się sprawami o ochronę dóbr osobistych. Jednak już pojawiły się sugestie, że publikowana w reklamie fotografia może nie być zdjęciem Natalii Siwiec. Tak mogš się też bronić w sšdzie ewentualni pozwani, a pozwanym może być każdy, kto przyczynił się do rozpowszechniania wizerunku. Po pierwsze sędzia może uznać, że inkryminowane zdjęcie przedstawia powódkę, bšdŸ że to nie ona. — W razie wštpliwoœci sšd może zażšdać od pozwanych fotografii (materiału) na podstawie którego zrobiono, ewentualnie przerobiono opublikowane zdjęcie, i powołać  biegłych — wskazuje adwokat Rafał Sarbiński, interesujšcy się prawnymi aspektami fotografii. — Gdyby się opierali, bšdŸ dawali wymijajšce wyjaœnienia, może być to potraktowane na ich niekorzyœć. Jeszcze słowo o ewentualnej wysokoœci zadoœćuczynienia. W sprawie z powództwa Mateusza K., znanego żeglarza, Sšd Najwyższy powiedział, że wykorzystanie wizerunku w rozcišgniętej w czasie reklamie ma istotne znaczenie dla okreœlenia "odpowiedniego" zadoœćuczynienia pieniężnego należnego powodowi. Za podstawę zadoœćuczynienia sšd może przyjšć korzyœci uzyskane przez reklamodawcę.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL