Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Kosztowna sesja poprawkowa

Rzecznik praw obywatelskich przyznaje rację studentom, którzy sprzeciwiajš się płaceniu za egzaminy. Minister nauki obiecuje rorpozwišzanie sprawy
Parlament Studentów od dawna zabiegał o zniesienie opłat. Jego przewodniczšcy Leszek Cieœla mówi, że na niektórych uczelniach za poprawki płaci się nawet kilkaset złotych. A studenci się skarżš, że egzaminatorzy czasami celowo ich oblewajš, by zapewnić uczelni dodatkowe Ÿródło dochodów. Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski, do którego też docierajš skargi w sprawie opłat, przyznał rację studentom. Wezwał minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbarę Kudryckš do ustawowego uregulowania problemu opłat za poprawki. W liœcie do niej przypominał, że z powodu nieprecyzyjnego prawa rektorzy wielu szkół niepublicznych decydujš o wprowadzaniu cennika za egzaminy poprawkowe. „Wydaje się jednak, iż rację ma Parlament Studentów podnoszšc, że pobieranie dodatkowych opłat za egzaminy poprawkowe, w sytuacji wnoszenia opłat za studia, jest niedopuszczalne, skoro ewentualny egzamin poprawkowy jest uznawany za element toku studiów” – napisał do minister Kudryckiej.
Dodał, że trudno uznać, by płacenie za poprawki zachęcało do pilnej nauki. Rzecznik przypominał, iż poprzedni minister nauki Michał Seweryński w liœcie do rektorów stwierdził, że prawo o szkolnictwie wyższym nie zezwala na pobieranie opłat za egzaminy poprawkowe. Co na to minister Kudrycka? – Powołany przeze mnie zespół do spraw reformy szkolnictwa wyższego oraz nauki pracuje nad finansowaniem uczelni. Zajmie się także tym problemem – obiecuje minister nauki i szkolnictwa wyższego. Wyniki prac zespołu resort ma przedstawić pod koniec marca. – Wystšpienie rzecznika dotyka sedna problemu, czyli prawnego znaczenia terminu studia. Trzeba rozstrzygnšć, czy opłata „za studia” wystarcza, by korzystać ze wszystkich uprawnień wskazanych w regulaminie studiów, czy też np. egzaminy poprawkowe już składnikiem takich „studiów” nie sš – mówi Marcin Chałupka, ekspert prawa szkolnictwa wyższego. Jerzy Malec, przewodniczšcy Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, zaznacza, że obecne prawo nie zakazuje uczelniom niepublicznym pobierania opłat. Szkoły okreœlajš je w regulaminach. A studenci sami się na nie godzš, podpisujšc umowy: – Opłata to konsekwencja, jakš musi ponieœć student, który się Ÿle uczy. Nie wykluczam, że ich zniesienie może skutkować zwiększeniem czesnego przez te uczelnie, które będš chciały zrekompensować koszty przeprowadzania poprawek. Ile trzeba zapłacić za poprawkowe egzaminy i zaliczenia - 35 zł w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach, - 30 zł za pierwszy i 50 zł za drugi egzamin poprawkowy w Œlšskiej Wyższej Szkole Zarzšdzania, - 50 zł za drugi egzamin i wszystkie inne poza sesjš w Europejskiej Szkole Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczoœci – Szkoła Wyższa w Sopocie, - 30 zł zaliczenie, 50 zł egzamin w Wyższej Szkole Handlu Finansów Międzynarodowych w Warszawie.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL