Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

HFPC: wokandy naruszajš prawo do prywatności

Na problemy zwišzane z wokandami sšdowymi uwagę zwróciła Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
Fotorzepa, Piotr Nowak PN Piotr Nowak
Ogłaszanie wokand sšdowych bez anonimizacji danych osobowych godzi w prawa człowieka – uważa Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która proponuje, aby Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przygotował projekt ustawy, chronišcy nazwiska stron procesu
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwraca uwagę na dwa istotne zagadnienia. Pierwsza z nich dotyczy sprzecznoœci rozporzšdzenia regulujšcego wokandy sšdowe z ustawš o ochronie danych osobowych i Konstytucjš. Druga odnosi się do naruszania prywatnoœci poprzez publikację na wokandzie imion i nazwisk stron. W zakresie sprzecznoœci rozporzšdzenia z ustawš i Konstytucjš, zdaniem Fundacji pożšdana byłaby zmiana legislacyjna, która mogłaby polegać na wprowadzeniu regulacji dotyczšcych treœci wokandy do Ÿródła prawa powszechnie obowišzujšcego – Prawa o ustroju sšdów powszechnych. Taka regulacja usunęłaby sprzecznoœć z konstytucjš. HFPCz podnosi także, iż publikacja na wokandzie imion i nazwisk w powišzaniu z przedmiotem sprawy lub kwalifikacjš prawnš stanowi naruszenie prywatnoœci, a także innych praw i wolnoœci stron postępowania sšdowego.
Prowadzi to często do stygmatyzacji tych osób, a nawet do zjawiska wtórnej wiktymizacji ofiar przestępstwa – uważa Fundacja, która proponuje, aby w sprawach nieletnich czy dotyczšcych zdrowia konieczne było wprowadzenie ograniczeń w ujawnianiu tożsamoœci uczestników postępowania do ich inicjałów. Przy czym należałoby ustanowić wyjštki w zakresie anonimozowania imion i nazwisk stron w szczególnie delikatnych sprawach sšdowych.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL