Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Warszawa

Na Mazowszu przybywa dawców

Fotorzepa, Tom Tomasz Jodłowski
Jest postęp w iloœci przeszczepów. To wcišż 45 proc. szacowanych potrzeb. Dlatego ruszajš szkolenia w szpitalach
kamilla gębska Na Mazowszu, podobnie jak w całym kraju, systematycznie wzrasta liczba dawców narzšdów. W województwie w 2010 r. było ich 49, a w 2011 już 74. To m.in. zasługa działań edukacyjnych wœród społeczeństwa, œrodowiska medycznego w ramach programu „Partnerstwo dla transplantacji w województwie mazowieckim". Wczoraj ruszyła kolejna jego odsłona. – Postęp w iloœci przeszczepów jest widoczny, ale to wynik pracy wcišż niewielu szpitali. Potencjał ma znacznie więcej lecznic – uważa prof. Paweł Nyckowski, koordynator programu na Mazowszu. W rozwišzywaniu problemów zwišzanych m.in. z pozyskiwaniem potencjalnych dawców, wsparciu lekarzy przy zwiększaniu liczby przeszczepianych narzšdów majš pomóc zainaugurowane wczoraj spotkania transplantologów w mazowieckich szpitalach. Prof. Nyckowski, transplantolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zaznacza, że nie chodzi o egzekwowanie, lecz o nawišzanie dialogu. – W 20 szpitalach na Mazowszu program „Partnerstwa dla transplantacji" nie jest jeszcze realizowany, a podjęło go 30. Dlatego będziemy je odwiedzać, by się dowiedzieć, dlaczego nie włšczyły się w działania majšce na celu rozwijanie transplantologii. Chcemy się dowiedzieć, co stoi na przeszkodzie, udzielić wsparcia – dodał ekspert.
Mazowsze do programu, powołanego w 2009 r. przez Polskš Unię Medycyny Transplantacyjnej przystšpiło w 2010 r. Od tego czasu samorzšd wojewódzki współpracuje ze œrodowiskiem medycznym, by zmienić wizerunek medycyny transplantacyjnej, m.in. poprzez organizowanie akcji edukacyjnych, imprez plenerowych. – Mimo poprawy sytuacji – wskaŸnik pobrań narzšdów na milion mieszkańców Mazowsza obecnie przekracza 14, a dwa lata temu było 9 – wcišż musimy usprawniać rozwišzania ułatwiajšce transplantacje w szpitalach – mówił wicewojewoda mazowiecki Dariusz Pištek. W działaniach edukacyjnych przybliżajšcych problematykę dawstwa i biorstwa narzšdów uczestniczy też mazowieckie kuratorium oœwiaty. W cišgu dwóch lat przeszkoliło ponad 700 nauczycieli, by mogli prowadzić zajęcia z uczniami. – Wierzę, że organizowane spotkania z młodzieżš i pedagogami przyczyniš się do likwidacji stereotypów, u których podstaw leży niewiedza – mówił mazowiecki wicekurator oœwiaty Mariusz Dobijański. Ogłoszony w najbliższych dniach konkurs plastyczny dla szkół „Transplantacja – dar życia. Jestem na tak" ma dalej promować temat transplantacji. Szczegóły znajdować się będš na stronie: www.kuratorium. waw.pl.     —kll
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL