Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Służby poza kontrolš Tuska

Toczy się co najmniej szeœć œledztw w sprawie podejrzenia nieprawidłowoœci, w kierowanej przez gen. Janusza Noska, służbie Kontrwywiadu Wojskowego
PAP, Jacek Turczyk
Eksperci ds. bezpieczeństwa uważajš,że gen. Janusz Nosek, szef SKW, powinien zostać zawieszony
Służby specjalne odzyskały dawnš niebezpiecznš pozycję i stały się państwem w państwie. Œwiadczyć o tym mogš liczne sygnały dotyczšce nieprawidłowoœci w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i brak reakcji szefa rzšdu. – Brak właœciwej kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi to sytuacja wybitnie niebezpieczna – ostrzega gen. Roman Polko, były dowódca GROM i dawny wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W prokuraturach wojskowych i cywilnych toczy się obecnie co najmniej szeœć œledztw dotyczšcych podejrzenia nieprawidłowoœci w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego kierowanej przez gen. Janusza Noska. To m. in. sprawa pobicia przez pijanego oficera SKW polskiego tłumacza w Afganistanie czy wysłanie do osłony operacyjnej w Afganistanie osób bez przygotowania operacyjnego. Od 7 wrzeœnia wojskowa prokuratura prowadzi też – o czym informowała w œrodę „Rz" – œledztwo w sprawie podejrzenia stworzenia w SKW zwišzku przestępczego i inwigilacji posła PiS Tomasza Kaczmarka.
Wczoraj do prokuratora generalnego trafiło kolejne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Chodzi o reakcję SKW na publikację „Rz". W œrodę po południu „GW" informowała, że „od rana trwały negocjacje między SKW a prokuraturš, jak złagodzić wymowę wypowiedzi Szelšga". – Taka sytuacja to ewidentna próba wpływania ze strony podejrzewanego o popełnienie przestępstwa gen. Noska na prowadzšcš postępowanie prokuraturę – mówi „Rz" poseł Tomasz Kaczmarek. Władze PiS wystšpiły też do premiera Donalda Tuska, prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz szefa MON Tomasza Siemoniaka o dymisję gen. Noska. „Sam cień podejrzeń o stosowanie przez podległego Panu szefa SKW metod kontroli operacyjnej wobec legalnie działajšcej partii opozycyjnej powinien skutkować odsunięciem gen. brygady Janusza Noska od wykonywanych obowišzków" – napisał w nim szef Klubu Parlamentarnego PiS poseł Mariusz Błaszczak. – Nie można tolerować powtórki z lat 90., gdy służby specjalne dla własnych celów i na użytek władzy gromadziły kwity na opozycję – mówi „Rz" poseł Adam Hofman, rzecznik PiS. Jednak szef MON Tomasz Siemoniak jeszcze w œrodę informował, że ewentualne decyzje personalne podejmie dopiero po postawieniu przez prokuraturę zarzutów jakiemukolwiek z funkcjonariuszy SKW. Zdaniem specjalistów ds. służb specjalnych premier i szef MON nie powinni udawać, że nic złego się nie dzieje i podjšć działania. – Odwołanie byłoby przedwczesne, bo szef SKW mógł na przykład stać się ofiarš prowokacji. Ale powinien niezwłocznie zostać zawieszony w pełnieniu obowišzków – mówi „Rz" prof. Andrzej Zybertowicz, ekspert ds. służb specjalnych i bezpieczeństwa. – Zawsze bowiem istnieje ryzyko, że wykorzystujšc zależnoœć służbowš, mógłby w ten sposób wywierać presję na funkcjonariuszy, których chce przesłuchać prokuratura – dodaje naukowiec. Podobnego zdania jest też gen. Roman Polko. Przypomina, że procedurę zawieszenia na czas prokuratorskiego œledztwa stosuje się np. w przypadku policjantów podejrzewanych o złamanie prawa. – Zawieszenie gen. Noska byłoby sygnałem dla opinii publicznej, że istnieje wola rzetelnego wyjaœnienia całej sprawy – mówi gen. Polko. Ale eksperci zwracajš też uwagę na innš kwestię. Ich zdaniem działania ABW, a raczej ich brak na pierwszym etapie sprawy Amber Gold, liczne podejrzenia nieprawidłowoœci w SKW, słabe zabezpieczenie wywiadowcze w Afganistanie przy braku szybkiej reakcji ze strony odpowiedzialnych ministrów i szefa rzšdu wskazujš, że brakuje nad nimi kontroli. – W 2009r. ówczesny szef MON Bogdan Klich (PO) zadecydował o zakupie tzw. bezzałogowców, które nie spełniały oczekiwań polskiej armii. I w rozmowie z ministrem Klichem usłyszałem, że zdecydował się je kupić na podstawie notatki SKW. Nawet jej nie weryfikował – mówi w rozmowie z „Rz" gen. Gromosław Czempiński, były szef UOP. – Od dawna zwracam uwagę, że nie ma właœciwej kontroli nad służbami specjalnymi. Potrzebne byłoby powołanie inspektora ds. służb specjalnych, ale człowieka spoza polityki, który by je kontrolował i koordynował – mówi gen. Czempiński. A gen. Polko zwraca uwagę, że pozbawione kontroli służby mogš zabiegać o sympatię polityków i dopuszczać się nadużyć, np. inwigilacji opozycji, a to zagraża bezpieczeństwu państwa.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL